Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi ottaa käyttöön EU-tuen koululaisten hedelmien ja vihannesten kulutuksen lisäämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö
16.3.2017 13.54
Tiedote

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen uuden EU:n koulujakelujärjestelmän käyttöönottamiseksi. EU osallistuu lasten nuorten ravitsemuskasvatukseen myöntämällä tukea maitotuotteiden sekä hedelmien ja vihannesten kulutukseen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Hallitus esittää että ensi syksystä alkaen Suomessa tuettaisiin aiemmasta poiketen myös hedelmien ja vihannesten tarjoamista koululaisille. Koulumaitotuki jatkuu periaatteiltaan samanlaisena kuin jo vuodesta 1995 alkaen ja ensi syksynä koulut voivat hakea tukea myös hedelmistä ja vihanneksista.

Aiemmin osarahoitteista kouluhedelmätukea on pidetty Suomessa byrokraattisena ja raskaana toimeenpanna ja sen lisäarvo on nähty pienenä, koska meillä oppilaitoksissa tarjotaan maksuton ateria. Syksystä alkaen sovelletaan uudistettua EU-lainsäädäntöä, jossa maitotuen ja hedelmä- ja vihannestuen lainsäädäntöä yhtenäistettiin. Myös hedelmien ja vihannesten tuki muuttui kokonaan EU:n rahoittamaksi.

Uusi järjestelmä antaa jäsenvaltioille myös mahdollisuuden vapaammin päättää tukitasoista ja tuettavista tuotteista kokonaisbudjetin puitteissa. EU-säädökset asettavat melko tiukat kriteerit tuettavien tuotteiden terveellisyydelle. Esityksen mukaan Suomessa painotettaisiin muun muassa luonnonmukaista tuotantotapaa, kausiluonteisuutta ja saatavuutta ja lisäksi tuotteiden olisi vastattava ravitsemussuosituksia.

Osa EU:n maksamasta tuesta on käytettävä liitännäistoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on lasten ja nuorten ruokavalion muokkaaminen terveellisemmäksi ja tuettavien tuotteiden kulutuksen lisääminen sekä tutustuttaa lapset maatalouteen ja maataloustuotantoon.

EU:n myöntämä tuki Suomelle on maidon osalta noin 3,8 ja hedelmien ja vihannesten osalta noin 1,6 miljoonaa euroa. Tuen jako jäsenvaltioiden välillä perustuu lasten lukumäärään ja historialliseen käyttöön. Suomessa on aiemmin käytetty koulumaitotukea menestyksekkäästi, joten Suomen saama osuus maidon tuesta on selvästi lasten suhteellista osuutta suurempi.

Koulujakelujärjestelmän toimeenpanosta on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella säädettäisiin esimerkiksi tuettavista tuotteista ja tukitasoista. Luonnos toimeenpanoa koskevasta asetuksesta on parhaillaan lausunnolla.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 029 516 2416, pekka.sandholm(at)mmm.fi

Ruoka ja maatalous