Hyppää sisältöön
Media

Tasavallan presidentti vahvisti elintarvikelain muutoksen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 18.08
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti torstaina 19. joulukuuta elintarvikelain muutoksen. Lakimuutoksen tavoitteena on vähentää lainsäädännöstä elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta.

Laki vastaa uutta Euroopan unionin valvonta-asetusta, jota alettiin pääosin soveltaa joulukuussa 2019. 
 
Eläinperäisten elintarvikkeiden erillinen ensisaapumispaikkavalvonta on jatkossa osa riskiperusteista elintarvikevalvontaa. Omavalvonnan vaatimukset ja elintarvikehygieeniseen osaamiseen liittyvät käytänteet helpottuvat. Laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista, joilla helpotetaan viranomaisten valvontatyötä ja parannetaan kuluttajansuojaa. Ruokaviraston vastuulle tulevat vientiin liittyvät tehtävät helpottavat elintarvikevientiä. 
 
Uuteen elintarvikelakiin on lisätty toimijan luotettavuutta koskeva säännös, jolla pyritään ehkäisemään harmaata taloutta ja parantamaan kuluttajansuojaa. Elintarvikelain uudistamisen yhteydessä harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia on muutettu vastaavasti. 
 
Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä siirtyy uuden lain voimaan tullessa Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Muutos on tehty vastaavasti myös kasvinsuojeluaineista annettuun lakiin.
 
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2020.
 
Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, hannu.miettinen(at)mmm.fi, p. 040 158 9401
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, anne.haikonen(at)mmm.fi, p. 050 369 7618
 
Tiedote 7.10.2019: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/elintarvikelain-muutos-eduskuntaan 
 

Ruoka ja maatalous