Hyppää sisältöön
Media

Tehokkaat ohjauskeinot jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen edistämiseksi turvemailla 

Toteuttaja

Luke

Kesto 

2022-2023

Hankkeen kuvaus

Selvitys keinoista ja tukimuodoista, joilla metsätalouden kannustinjärjestelmässä (METKA) voitaisiin tukea jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä, sekä siirtymistä jaksollisesta käsittelystä jatkuvaan kasvatukseen.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Esa-Jussi Viitala, erikoistutkija, esa-jussi.viitala@luke.fi