Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Toimenpidepaketti maatalouden markkinatilanteen helpottamiseksi esillä maatalous- ja kalastusneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriö
15.7.2016 15.15
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Slovakian puheenjohtajuuskauden ensimmäiseen kokoukseen Brysseliin 18.7.2016. Kokouksessa on esillä maatalouden markkinatilanne ja toimenpiteet tilanteen helpottamiseksi. Suomea kokouksessa edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Neuvosto jatkaa keskustelua maatalouden vaikeasta markkinatilanteesta ja komissio esittää neuvostolle toimenpidepaketin tilanteen helpottamiseksi. Tukipaketti seuraa syksyn 2015 tukipakettia sekä maaliskuun 2016 toimenpiteitä markkinakriisin helpottamiseksi. Markkinatilanteesta on keskusteltu koko alkuvuoden ajan useasti sekä maatalouden erityiskomitean että maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksissa. Tukipaketin koosta ei vielä ole virallista tietoa.

Ministeri Tiilikainen pitää komission ilmoitusta uudesta tukipaketista tervetulleena:

- Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että tukipaketti ja markkinatoimet tulisi suunnata ensisijaisesti maidontuottajille. On tärkeää, että markkinat saadaan EU:ssa tasapainoon.  Tuottajakohtaisten tukien jakoperusteissa tulee ottaa huomioon jäsenmaan Venäjälle suuntautuneen viennin suhteellinen osuus ennen vientikieltoa, maidontuotannon suhteellinen merkittävyys jäsenmaan maatalousalan tuotoista sekä se, että tuetaan niitä jäsenmaita, joilla maidon hinnan ja tuotantokustannusten ero eli tuottajan käteen jäävä osuus on pieni.

Ministerit keskustelevat myös  yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja erityisesti viherryttämistoimenpiteiden yksinkertaistamisesta. Suomi pitää komission painotusta yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi erittäin tervetulleena. Komission antamat viherryttämistuen muutosehdotukset eivät kuitenkaan juurikaan yksinkertaista viherryttämistuen toimeenpanoa Suomessa, koska Suomessa viherryttäminen toimeenpantiin alun perin mahdollisimman yksinkertaisella mallilla. Suomi ei kannata tiettyjen tukiehtojen kiristämistä vain yhden vuoden kokemusten perusteella.

Komissio antaa lisäksi neuvostolle tilannekatsauksen kansainvälistä maataloustuotteiden kauppaa koskevista kysymyksistä ja neuvosto käy asiasta keskustelun. EU on parhaillaan käymässä useita kahdenvälisiä kauppaneuvotteluita eri maiden tai maaryhmittymien kanssa. Komission analyysin eri neuvotteluprosessien kokonaisvaikutuksesta maataloudelle odotetaan valmistuvan syyskuussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 16 2269

EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous