Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
FI

Uusi Hankehaavi-hakemisto kokoaa luonnonvara-alan tutkimushankkeet

Maa- ja metsätalousministeriö 17.9.2008 12.10
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on toteuttanut internetissä toimivan tutkimushankekuvausten verkkohakemiston, Hankehaavin. Verkkohakemiston tavoitteena on edistää tutkimustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Hankehaavin avulla löytyy seitsemän luonnonvaratutkimusta tekevän tutkimusorganisaation tutkimushanke-kuvaukset. Hankekuvauksia on tällä hetkellä noin 4300, ja määrä karttuu sitä mukaan kuin uusia tutkimuksia käynnistetään. Hankehaavi toimii osoitteessa www.hankehaavi.fi.

Tietoa Hankehaaviin tuottavat MMM:n hallinnonalan tutkimuslaitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geodeettinen laitos FGI, Metsäntutkimuslaitos Metla, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Mukana ovat myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, biotieteellinen ja farmasian tiedekunta, Ruralia-instituutti sekä Viikin tiedekirjasto. Hankehaavin kautta löytyy julkisin varoin käynnissä olevien tutkimushankkeiden kuvaukset ja linkitys niistä kunkin tiedontuottajan omaan sivustoon.

Hankehaavi on suunniteltu hallinnonalan tutkimusväen, asiantuntijoiden ja asiakkaiden sekä hankehallinnon toimijoiden, rahoituksen hakijoiden ja hankkeiden toteuttajien apuvälineeksi. Hankehaavin avulla tutkimushanketieto on tarvitsijoille nykyistä kätevämmin saatavilla. Tähän saakka julkista viitetietoa käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista on ollut haettava erikseen eri organisaatioiden www-sivustoista ja tutkimustietokannoista. Yhtäaikaisen hakupalvelun asiasanahakemisto ja vapaatekstihaku voivat helpottaa ja nopeuttaa monen tutkimustietoa työssään tarvitsevan tiedonhakutyötä. Tieteelliset kirjastot ovat tarjonneet jo pitkään laajoja julkaisuviitteiden verkkohakemistoja eri portaaleissa, mutta hankekuvauksilta vastaava kätevä työkalu on puuttunut.

Hankehaavi on toteutettu MMM:n ja Viikin tiedekirjaston pitkäaikaisessa tutkimustietopalvelun Matri-yhteistyössä. Mukaan on otettu niitä tiedontuottajia, joilla on eniten MMM:n rahoittamaa tutkimusta. Järjestelmän on toteuttanut MI Tietorakenteet Oy.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, puh. (09) 160 52410
Hannele Anttila, tietopalvelupäällikkö, puh. (09) 160 53324