Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2020 

Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haettavissa rahoitusta

Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on haettavissa rahoitusta 10.2.2020 klo 16.15 saakka. Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta, maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään. Määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita jotka tukevat

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Vuoden 2020 hankehaun painopisteet 

Vuoden 2020 valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun teema:

Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään maaseutujen asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Haemme vastauksia seuraaviin pääkysymyksiin:

– Mikä on kestävän kehityksen tila maaseutualueilla kestävän kehityksen indikaattoreiden valossa?

– Miten voidaan turvata hyvä elämä, kestävä arki ja luoda edellytyksiä elinvoiman uudistumiselle vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla: millaisia poliittisia, hallinnollisia ja muita toimia tarvitaan?

ja lisäkysymyksiin:

– Miten maaseudut näkyvät kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ja sen seurannassa?

– Millaisia kestävän kehityksen tavoitteita sisältyy kylien, kuntien ja maakuntien strategioihin ja miten strategioita toteutetaan kausittaisesti kasvavilla alueilla? Miten vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus kaupunkien kanssa näkyy strategioissa?

– Mitä kestävän kehityksen haasteita ja kehittämistarpeita maaseutualueilla on tunnistettavissa naisnäkökulmasta?

– Mitä hyviä esimerkkejä on Suomessa siitä, miten muutos kestävään yhteiskuntaan etenee alhaalta ylös – paikallisesta yleiseen?

– Mitä hyviä esimerkkejä löytyy maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksesta ja keskinäisriippuvuuksien ymmärtämisestä ja niiden kehittämisestä kestävyystransitioon liittyen? 

Rahoituksen hakeminen

Hankkeisiin haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustallahttps://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php

Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa.

Hakuaika päättyy maanantaina 10.2.2020 klo 16:15.

Hakijoita pyydetään tutustumaan menettelytapakirjeeseen