Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen kolmas haku vuodelle 2021

Menettelytapakirje

Menettelytapakirjeellä ohjeistetaan  valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta koskien maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan yhteisestä temaattisesta verkostohankkeesta vuosille 2021-2023. Hankkeita rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriö maaseudun kehittämisen määrärahasta.

Määrärahoilla rahoitetaan hanketta, joka tukee

  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamista
  • maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista
  • Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelman vuosille 2020-2023 toteuttamista
  • saaristoasiain neuvottelukunnan SANK:n tehtävien toteuttamista. 

Hankehaun teema on lapsiperheet maaseudulla, rannikko-, saaristo- ja vesistöalueilla. 

Lapset ja lapsiperheet ovat keskeinen kohderyhmä Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 tavoitteita ajatellen ja ovat nostettu saaristopolitiikan ohjelman Ihmisten saaristo, saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023, painopisteeksi ensimmäistä kertaa. 

Hankkeessa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. 
Hanke tulee olla valtakunnallinen ja maaseutu- sekä saaristopoliittisesti merkittävä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Hankkeeseen haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla
Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa. 

Hakemukset tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 31.8.2021 klo 16:15. 
Jos sähköinen haku ei ole mahdollista, hakemukset toimitetaan osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö / Kirjaamo, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki). Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää tutkimussuunnitelma liitteineen tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä. Kuoreen merkintä kyseisen hakemuksen diaarinumero.

Lisätietoja
Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja: 
MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, puh. 029 516 2033, [email protected] ja SANK:n pääsihteeri Elina Auri, MMM, puh. 029 516 2041, [email protected]

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).