Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto antoi esityksen maatalouden kriisipaketin kansallisesta lisätuesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2015 14.43
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota myönnettäisiin maatalousalan vähämerkityksisenä tukena.

Tämä kansallinen lisätuki on osa maataloudelle kohdistettavaa kriisipakettia, joka koostuu kansallisesta ja EU-rahoituksesta. Kansallisesta noin 20 miljoonan euron rahoituksesta noin 15 miljoonaa euroa käytettäisiin esityksen mukaiseen tukeen. Loppuosa täydentäisi Suomelle myönnettyä noin 9 miljoonan euron EU-kriisitukea, joka on tarkoitus maksaa suorana tukena maito- ja sikatiloille.

Väliaikaista kansallista tukea voidaan myöntää yleiset kansallisen tuen saannin edellytykset täyttävälle hakijalle, joka harjoittaa maataloutta vuonna 2015. Hakijan on täytynyt saada kansallista tukea, Euroopan unionin suoraa tukea, luonnonhaittakorvausta, ympäristökorvausta, eläinten hyvinvointikorvausta tai luonnonmukaisen tuotannon korvausta vuodelta 2015.

Lisäksi edellytetään, että hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon viime vuoden lopussa kohdistuvan vieraan pääoman (lukuun ottamatta osto- ja siirtovelkoja) suhde hakijan toimintavuosien 2012–2014 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja tukien yhteenlaskettuun keskiarvoon on vähintään yksi. Hakijan vieraan pääoman määrän pitää olla vähintään 100 000 euroa. Lisätuki määräytyy osuutena vieraasta pääomasta.

Lisätukea voidaan korottaa, jos hakijan verovuosina 2010–2014 tekemien maa- ja puutarhatalouteen tarkoitettujen rakennusten tai rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenojen yhteenlaskettu määrä vähennettynä samana ajanjakson aikana saatujen investointitukien ja korvausten määrällä ylittää 50 000 euroa.

Maatalouden jatkuvuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä taloudellisia panostuksia, joita tehdään useimmiten tilanpidon aloittamisvaiheessa. Lisätuen arvioidaan painottuvan keskimääräistä nuoremmille viljelijöille, jotka ovat kehittäneet tuotantoaan viime vuosina.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa vuoden 2017 kesäkuun loppuun saakka.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 0295 162 235
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 162 426
etunimi.sukunimi@mmm.fi