Metsien arvostus luo pohjan metsäsuhteelle

Metsät ovat yhtä aikaa paikka ja resurssi, elannon ja hyvinvoinnin lähde, arvokas osa luontoa ja merkittävä luonnonvara. Metsät herättävät kiinnostusta, mielipiteitä, keskustelua ja tunteita. Metsiä koskevassa päätöksenteossa tarvitaankin kuuntelua, ymmärrystä, erilaisten metsäsuhteiden arvostusta ja yhteensovittamisen kykyä.

Suomalaisille metsille on tyypillistä niiden monikäyttö. Samassa metsässä voidaan metsästää, marjastaa, suunnistaa, kasvattaa ainespuuta ja tukea monimuotoista luontoa. Jokamiehenoikeudet tukevat metsän monipuolista käyttöä.Tavoitteena on, että suomalaisten metsäsuhde säilyy aktiivisena ja monipuolisena. Samalla varmistetaan kulttuurinen kestävyys – että metsien käyttöön liittyvät tavat, käytännöt ja suhteet siirtyvät seuraaville sukupolville.
 

Muualla palvelussamme
Suomalaisten suhde metsään on moninainen – uusi metsäsuhdemenetelmä auttaa ymmärtämään erilaisia arvostuksia (MMM:n, Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston tiedote 27.2.2019)

Muualla verkossa
Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan (Tapion raportteja nro 25)
Forest.fi-artikkeli: Metsä on 83 prosentille suomalaisista tärkeä
Metsäsuhteita-hankkeen sivut - Testaa oma metsäsuhteesi!
Suomen metsäyhdistyksen metsäopetus- ja oppimisympäristösivusto: Opeta ja opi

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287