Valtioneuvoston asetus MMM/2022/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen siten, että sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen, että kasvihuonetuen ja puutarhatuotteiden varastointituen tasoa nostettaisiin. Ukrainan sodan aiheuttaman markkina- ja tuotantohäiriötilanteen aiheuttamaa taloudellisen tilanteen heikkenemistä helpotetaan korottamalla tukea. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Ehdotus nostaa pohjoisen tuen määrää 21 miljoonalla eurolla verrattuna valtioneuvoston asetuksella 81/2022 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Tämän lisäksi valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa momentille 30.20.40 on esitetty 22 miljoonan euron lisäystä. Muut momenteilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen