Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp; EV 181/2022 vp)

HE 167/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Niina Riissanen, Metsäneuvos p.029 5162339
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta ja määrää lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 23 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen