Valtioneuvoston asetus MMM/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Euroopan unionin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ehdotetaan säädettäväksi tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (1334/2022) nojalla valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta. Asetuksessa säädettäisiin hallinnollisesta tarkastuksesta, pinta-alamonitoroinnista, paikan päällä tehtävästä valvonnasta, pinta-alojen määrittämisestä sekä tukiin ja korvauksiin sovellettavista vähennyksistä ja seuraamuksista. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin eräiden muiden kuin pinta-alaperusteisten ympäristösopimusten valvonnasta. Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin nykyistä laajemmin tukien toimeenpanosta, koska rahoituskaudella 2023–2027 Euroopan unionin lainsäädännössä ei säädetä enää nykyistä vastaavassa laajuudessa valvonnasta ja seuraamuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.2.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen