Valtioneuvoston asetus MMM/2023/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen myöntämisperusteista, korvattavista kustannuksista, korvauksen määrästä ja myöntämisestä sekä korvauksen maksamisesta. Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta voitaisiin myöntää kosteikkojen, pienten kosteikkojen ketjujen, kaksitasouomien, kosteikkomaisten tulva-alueiden ja tulvatasanteiden luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaiseen perustamiseen ja uoman luonnontilan parantamiseen. Korvausta voitaisiin myöntää myös viljelyksessä olevien turvepeltojen muuttamiseen kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 286,560 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 43 prosenttia. Ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus momentin määrärahasta on 3,000 miljoonaa euroa. Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta varten arvioidaan vuonna 2023 tarvittavan noin 3,00 miljoonaa euroa. Ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen