Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Suomen esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027

MMM valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00