Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2035:stä

MMM valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 79 §:n muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Hankelupalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.10.2023 – 14.10.2028

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00