Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

BSE-tutkimuksia vähennetään Suomessa 1.1.2009 lähtien

Maa- ja metsätalousministeriö 15.10.2008 11.23
Tiedote -

BSE-taudin (naudan tarttuva sienimäinen aivorappeuma) varalta naudoista tehtäviä tutkimuksia vähennetään Suomessa ja muissa vanhoissa EY-jäsenmaissa 1.1.2009 alkaen. Vähentäminen johtuu Euroopan unionin komission tekemästä päätöksestä nostaa tutkimusikärajaa naudoilla nykyisestä 24–30 kuukaudesta 48 kuukauteen. Suomessa tutkittavien näytteiden määrä vähenee 120 000 näytteestä noin 75 000 näytteeseen. Kustannuksissa tämä tarkoittaa satojen tuhansien eurojen säästöä.

Suomessa ja muissa EY-jäsenmaissa on jo vuosia tutkittu suuri määrä nautoja BSE-taudin varalta. Vuonna 2001 laajennetun tutkimusohjelman mukaisesti kaikki yli 24 kk:n ikäiset hätäteurastetut, itsestään kuolleet ja lopetetut naudat sekä kaikki yli 30 kk:n ikäiset terveinä teurastetut naudat on tutkittu BSE:n varalta. Vuonna 2007 Suomessa tutkittiin yhteensä 119 360 nautaa BSE-taudin varalta kielteisin tuloksin. Suomen ainoa BSE-tapaus todettiin vuonna 2001.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi heinäkuussa 2008 lausunnon koskien BSE-testauksen vähentämisestä mahdollisesti aiheutuvaa lisääntynyttä riskiä niissä jäsenvaltioissa, jotka olivat EU:n jäseniä ennen vuotta 2004. EFSAn lausunnon mukaan BSE-testauksen alaikärajan nostaminen nykyisistä ikärajoista 48 kuukauteen kaikissa näissä jäsenmaissa voisi johtaa korkeintaan yhden BSE-tapauksen havaitsematta jäämiseen vuodessa.

Testattavien nautojen alaikärajan nostaminen on osoitus siitä, että jo yli vuosikymmenen ajan toteutetut riskinhallintatoimet BSE-riskin vähentämiseksi ovat onnistuneet ja BSE-tapausten määrä on saatu vähenemään merkittävästi.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, Elintarviketurvallisuusvirasto, p. 020 77 24000, 0400 291 910
Eläinlääkintöylitarkastaja Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 1605 2433, 040 719 3259
Tutkimusyksikönjohtaja Liisa Kaartinen, Elintarviketurvallisuusvirasto, p. 020 77 24577, 040 8407364