Hyppää sisältöön
Media

Asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuesta hyväksytty

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2008 11.31
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään 21.2. asetuksen luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2008. Nyt hyväksytyn asetuksen nojalla viljelijän on mahdollista antaa uusi sitoumus vuonna 2008 luonnonhaittakorvauksista sekä maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä päättyvän sitoumuksen tilalle. Edellytyksenä on, että sitoumukseen sisällytettävä peltoala on kyseisessä tuessa tukikelpoista. Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007 - 2013.

Asetuksessa määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2008. Haettavina ovat kaikki erityistukisopimukset eli suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito, monivaikutteisen kosteikon hoito, pohjavesialueiden peltoviljely, luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukainen kotieläintuotanto, perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, valumavesien käsittelymenetelmät ja alkuperäisrotujen kasvattaminen. Alkuperäiskasvien viljelystä voidaan tehdä sopimus vain aiemman, vuonna 2008 päättyvän sopimuksen jatkoksi.

Luonnonmukaista tuotantoa, luonnonmukaista kotieläintuotantoa ja alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaa sopimusta voi tänä vuonna hakea myös viljelijä, jolla on voimassa oleva, vuonna 2004, 2005 tai 2006 alkanut sopimus.

Suomi on esittänyt Euroopan komissiolle joulukuussa 2007 kolmea uutta erityistukisopimusta: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, lietelannan sijoittaminen peltoon ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely. Esitys on edelleen komission käsittelyssä. Annetulla asetuksella mahdollistetaan kyseisten sopimusten haku vuonna 2008, mutta sopimukset voidaan tehdä vasta komission hyväksynnän jälkeen. Kyseisten sopimusten sopimusehdoista sekä sopimuskauden alkamisesta 1.10.2008 säädetään erikseen.

Asetus tulee voimaan 27.2.2008.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Suvi Ruuska, p. (09) 160 52229
ylitarkastaja Sini Wallenius, p. (09) 160 54234, 040 359 3103