Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikeviennin koulutuksesta apua yritysten vientiosaamiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2021 15.59
Uutinen

Suomen elintarvikealan tuotannosta vain noin 15 prosenttia menee vientiin. Yhtenä syynä pidetään yritysten puutteellista vientiosaamista. Alan yritykset tarvitsevat kiperästi lisää kansainvälisen kaupan ammattilaisia. Kasvavaan osaamisen tarpeeseen vastataan uudella pysyvällä koulutuksella.

Syksyllä 2022 aukeaa avoimessa korkeakoulussa uusi kahdenkymmenen opintopisteen laajuinen elintarvikealan vientiin liittyvä koulutuskokonaisuus. Koulutus on tarkoitettu uusille elintarvikeviennin osaajille ja lisäkoulutukseksi alalla jo toimiville. Opiskelijat saavat sen aikana kattavat perustiedot elintarvikeviennistä. Vientikoulutus toteutetaan käytännönläheisenä, ja opiskelijat luovat sen puitteissa yhteydet elintarvikealan yrityksiin.

Vientiosaamisen parantaminen ja tarve uudenlaiselle elintarvikealan vientikoulutukselle nostettiin esiin ruokapoliittisessa selonteossa. Osana selonteon toimeenpanoa maa- ja metsätalousministeriö rahoitti elintarvikevientiosaamiseen liittyviä pilottihankkeita. Tuleva koulutuskokonaisuus on rakennettu kahden maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulut ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.  

Lisätietoa pilottikoulutuksista loppublogista ja Elintarvikeviennin aakkoset -julkaisusta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiedote 5.10.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö p. 040 509 8986.
 

Ruoka ja maatalous