Hyppää sisältöön
Media

Erityisavustushaku maatalouden eläintilojen tautisuojausta koskeviin neuvontapalveluihin

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan erityisavustushakemuksia 1-2 vuotisiin maatalouden eläintilojen tautisuojausta koskevien neuvontapalvelujen kehittämishankkeisiin. Hankkeiden tarkoituksena on parantaa maatalouden eläintilojen tautisuojausta. 

Määräraha myönnetään momentilta 30.20.62 (Eräät valtionavut).

Määrärahaa on käytettävissä 500 000 euroa. Hankeaika voi alkaa aikaisintaan 19.4.2022 ja hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.8.2023.

Määrärahaa voidaan myöntää tilatason tautisuojauksen kehittämishankkeisiin, sillä edellytyksellä, että hankkeet ovat kokonaisuutena arvioiden valtakunnallisia ja koko maan kattavia. Avustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, johon on jo myönnetty muuta julkista rahoitusta.

Hankehaun painopisteet

Tämän hankehaun painopisteenä ovat sellaiset kehittämishankkeet, jotka edistävät eläintilojen tautisuojausta painottuen erityisesti tuottajien osaamisen parantamiseen. Ensisijaisesti rahoitetaan hankkeita, jotka
-    arvioivat tilojen tautisuojausta paikan päällä ja antavat neuvontaa tautisuojauksen kehittämiseen paikan päällä tai pienryhmissä
-    kouluttavat tilatarkastuksia tekeviä eläinlääkäreitä tautisuojausasioissa
-    viestittävät tuottajille tautisuojauksesta ja tautiuhkien torjunnasta 
Lisäksi hankkeiden odotetaan tukevan tilojen hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen tunnetuksi tekemistä ja osaamisen ja käytäntöjen laajempaa hyödyntämistä.  

Hankkeen omarahoitusosuuden on oltava vähintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustettavan toiminnan hyväksyttävät kustannukset määritellään myöntöpäätöksen liitteessä.

Hankkeisiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta maatalouden neuvontapalvelujen valtionavuista (431/2016), valtionavustuslakia (688/2001) ja maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetusta (komission asetus (EU) N:o 702/2014). 

Haku avautuu 10.3.2022 ja päättyy 11.4.2022 klo 16.15. Hakemukset toimitetaan MMM:n kirjaamoon: kirjaamo(at)mmm.fi.

Liitteet

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 029 516 2472, kajsa.hakulin(at)gov.fi