Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Villkor, nivåer och maximala belopp för EU:s produktionskopplade bidrag 2019 godkända

Jord- och skogsbruksministeriet
24.1.2019 14.25
Pressmeddelande

Den 24 januari godkände regeringen villkor för de produktionskopplade bidrag som hänför sig till Europeiska unionens jordbruksstöd, beräknade enhetsnivåer för åtgärderna och maximala belopp för stödåret 2019. Villkoren för bidraget motsvarar fjolårets villkor.

I år kan sammanlagt cirka 102,8 miljoner euro i bidrag betalas ut. Beloppet anvisas i hela landet till nötkreatur, får- och gethushållning, råg, proteingrödor och oljeväxter, stärkelsepotatis samt sockerbeta. Inom stödområde AB anvisas dessutom anslag för mjölkkor, hongetter och frilandsgrönsaksodling. Bidragen beviljas för 22 olika åtgärder enligt produktionsinriktning och område.

Bidragen per djur eller hektar grundar sig på uppskattningar av hur produktionsmängderna kommer att utvecklas 2019. Bidragsnivåerna preciseras i den första betalningsposten i december och de slutliga djurbidragen och arealbaserade bidragen fastställs uppskattningsvis i maj 2020. I samband med preciseringarna kan man på vissa villkor överföra medel mellan åtgärderna. Eventuella beslut angående överlåtelseskatt ska fattas i samarbete med producentorganisationerna.  

Avsikten är att bibehålla villkoren för produktionskopplade bidrag i sin nuvarande form åtminstone till år 2020.

Enhetsnivåerna för produktionskopplade bidrag 2019

MJÖLKKOBIDRAG

milj. €

        €/djur

Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB

30,50

570

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

650

Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB

0,36

940

Mjölkkor sammanlagt

32,00

NÖTKREATURSBIDRAG

milj. €

        €/djur

Dikor och dikokvigor, åländska och finländska fastlandet, stödområde AB

8,40

370

Dikor och dikokvigor, yttre skärgården, stödområde AB

0,85

520

Dikor och dikokvigor, stödområde C

8,85

165

Tjurar och stutar, finländska fastlandet, stödområde AB

13,70

490

Tjurar och stutar, åländska fastlandet

0,60

490

Tjurar och stutar, yttre skärgården, stödområde AB

0,50

1 120

Tjurar och stutar, stödområde C

20,28

160

Slaktkvigor, stödområde AB

1,00

185

Skärgårdskvigor, yttre skärgården, stödområde AB

0,15

600

Alla nötkreatur sammanlagt                                                              

54,22

FÅR- OCH GETBIDRAG

milj. €

        €/djur

Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

1,10

28

Tackor, yttre skärgården, stödområde AB

0,20

100

Tackor, åländska fastlandet

0,30

80

Tackor, finländska fastlandet och inre skärgården, stödområde AB

1,00

45

Hongetter, stödområde AB

0,20

90

Alla får och getter sammanlagt

2,8

BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

milj. €

        €/ha

Proteingrödor

6,30

60

Råg

1,50

60

Sockerbeta

1,00

90

Stärkelsepotatis

3,70

560

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

130

Jordbruksgrödor sammanlagt

13,7

Mer information
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62356
Auli Nurmi,  specialsakkunnig, tfn 02951 62304
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62248

[email protected]

Mer information om stödvillkoren vid  Livsmedelverket:
www.ruokavirasto.fi/sv/