Hyppää sisältöön
Media

Hallitus vahvisti Etelä-Suomen kansallisen erityistuen kuivan kasvukauden aiheuttamiin satomenetyksiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 14.17
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään Etelä-Suomessa maksettavan rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisen kansallisen erityistuen. Tuen kokonaismäärä on 20 miljoonaa euroa, josta 40 prosenttia kohdistuu Etelä-Suomen maito-, nauta-, lammas ja vuohitilojen rehunurmille ja 60 prosenttia ohjataan alueen rehuohra- ja kevätvehnäaloille. Erityistuki maksetaan kertaluonteisena uutena maatalousalan de minimis- eli vähämerkityksisenä tukena. Tuki on haettavissa vuodenvaihteen jälkeen, ja se maksetaan kevään aikana.

Kasvukauden 2018 poikkeuksellisten olosuhteiden ja hankalana jatkuneen kannattavuustilanteen vuoksi hallitus päätti viime elokuun budjettiriihessä kohdistaa lisärahoitusta maataloudelle yhteensä lähes 90 miljoonaa euroa. Tästä 30 miljoonaa euroa käytetään suoraan maatalouden kansallisiin tukiin.

Aiemmin vahvistetuilla päätöksillä pohjoista tukea on korotettu yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla. Nyt annetulla valtioneuvoston asetuksella kuivuudesta erityisesti kärsineelle Etelä-Suomen AB-tukialueelle kohdistetaan 20 miljoonaa euroa. Lopuilla 2,5 miljoonalla eurolla täydennetään vuoden 2019 pohjoista tukea, jonka yksityiskohdista hallitus päättää erikseen myöhemmin.

Kuiva ja kuuma kasvukausi 2018 aiheutti nurmikasveille ja viljoille satomenetyksiä erityisesti Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, muulla länsirannikolla, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Paikoin viljojen sato jäi selvästi alle puoleen keskimääräisestä. Seurantatietojen mukaan erityisen paljon viljakasveista kärsi viime kevään poikkeuksellisessa kuivuudessa kylvetty kevätvehnä. Kotieläintiloilla menetyksiä ovat aiheuttaneet nurmien heikko kasvu ja uudistuminen kuivan kesän aikana ja kuumuudesta sekä rehun laadusta kärsineet kotieläinten tuotostasot. Lisäksi heikko satokausi tulee aiheuttamaan kotieläintiloille pidempään vaikuttavia kustannusongelmia nurmirehun ja rehuohran heikentyneen saatavuuden ja nopean hinnannousun vuoksi.

Nyt vahvistettu erityistuki vastaa viime syyskuussa tuottajajärjestöjen eli MTK:n ja SLC:n kanssa yhdessä sovittua kriisitoimenpiteiden kokonaisuutta. Ratkaisun keskeisinä lähtökohtina ovat tukivälineiden mahdollisimman hyvä vaikuttavuus ja nopea toimeenpano.

Etelä-Suomen erityistuen kokonaismäärästä 8 miljoonaa euroa kohdistetaan maito-, nauta-, lammas ja vuohitilojen rehunurmille. Tätä rehunurmen tukea voi saada hakija, jolle on kertynyt nautaeläimistä, lampaista tai vuohista yhteensä vähintään viisi eläinyksikköä ajanjaksolla 1.1.-30.6.2018. Rehunurmen tukea myönnetään vuonna 2018 viljellyille yksi- tai monivuotisille kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmille. Erityistuesta 12 miljoonan euron osuus kohdistetaan vuonna 2018 viljellyille Etelä-Suomen kevätvehnä- ja rehuohrahehtaareille, ja tätä osaa tuesta voivat hakea kaikki alueen viljelijät.

Hakemuskäsittelyssä eläinyksikkö- ja hehtaarimäärät poimitaan suoraan eläin- ja tukirekistereistä, ja hakijalle tuen hakeminen on yksinkertaista. Erityistukea maksetaan hakijan rehunurmille, jos niiden viljelyalaa on ollut hakijalla vuonna 2018 yhteensä vähintään viisi hehtaaria. Vastaavasti erityistukea maksetaan hakijan rehuohralle ja kevätvehnälle, jos näiden viljelykasvien yhteenlaskettu viljelyala on ollut hakijalla vuonna 2018 vähintään viisi hehtaaria.

Etelä-Suomen erityistuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tarkoitettuna maatalouden vähämerkityksisenä -tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnettyjen vähämerkityksisten maataloustukien yhteismäärä ei ylitä verovuoden, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, ja sitä edeltäneen kahden verovuoden ajanjaksolla asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Tällä hetkellä tuo raja on 15 000 euroa. Nyt vahvistettu Etelä-Suomen erityistuki myönnetään pinta-alaluokittain ryhmiteltyinä tukimäärinä.

Erityistuen haku avataan vuodenvaihteen jälkeen, ja Maaseutuviraston tavoitteena on maksaa tuki huhtikuussa 2019.

Tuen toimeenpano edellyttää vielä, että eduskunta vahvistaa tukeen tarvittavat määrärahat vuoden 2019 talousarviossa.

Lisätietoa tuen hakemisesta ja tukiehdoista Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen, p. 0295312423

Ylitarkastaja Riikka Klemola, p. 0295312430

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347

etunimi.sukunimi@mmm.fi