Hyppää sisältöön
Media

Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia 2022 parantaa ilmastoriskien hallintaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2014 8.32
Tiedote -

Suomi jatkaa edelläkävijänä ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa. Kansallista sopeutumisstrategiaa uudistetaan. Tarkoituksena on vahvistaa yhteiskunnan kykyä hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Sopeutuminen halutaan saada osaksi suunnittelua ja käytännön toimintaa. Tähän tarvitaan tutkimus- ja kehittämistyötä, ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä ja viestintää. Strategiassa on listattu keskeisimmät lähivuosien toimenpiteet.

Aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta lisää

Ilmastonmuutoksen hillitsemisyrityksistä huolimatta on ilmeistä, että ilmasto lämpenee ja muuttuu lähivuosikymmeninä. Samalla sään ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden ja myrskytuulien todennäköisyys kasvaa. Suomalainen yhteiskunta pystyy varautumaan muutoksiin, mutta tähän tarvitaan aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Merkittävä osa sopeutumistoimenpiteistä, esimerkiksi myrskyihin ja tulviin varautuminen sekä kaavoitus ja rakentaminen on tehtävissä tavanomaisen suunnittelun osana. Ilmasto ja sen muutoksen vaikutukset otetaan vain nykyistä paremmin huomioon toiminnassa. Samalla kyky sopeutua muutokseen paranee.

Toimenpiteitä valtakunnallisesti ja paikallisesti

Valtakunnallisesti keskeistä ilmastomuutokseen sopeutumisessa on lainsäädännön ja hallinnon kehittäminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä yleisen tietoisuuden lisääminen. Käytännön toimenpiteitä määriteltäessä avainasemassa ovat haavoittuvuustarkastelut ja riskinhallintamenetelmien edelleen kehittäminen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää paikallisia suunnitteluratkaisuja ja yhteistyötä ongelmien selvittämiseksi. Kunnilla on merkittävä asema sopeutumisessa jo nykyisten tehtäviensä kautta. Sopeutumiseen on panostettava erityisesti niillä toimialoilla, joilla tehtävien ratkaisujen vaikutukset ovat joko erittäin pitkäikäisiä tai vaikuttavat yhteiskunnan tärkeisiin toimintoihin kuten energia- ja vesihuoltoon, huoltovarmuuteen tai verkostoihin.

Sopeutumisstrategialuonnos lausunnoilla 17.4.2014 asti

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian (2005) uudistamista on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla työskennelleessä laajapohjaisessa koordinaatioryhmässä. Valmistelussa on hyödynnetty kokemuksia vuoden 2005 strategian toimeenpanosta, tutkimuksesta saatua uutta tietoa sekä otettu huomioon EU:n uuden sopeutumisstrategian linjaukset.

Luonnos ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi on lausuntokierroksella 17.4.2014 asti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 774 298
ylitarkastaja Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 5256273