Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Fiskemöjligheter i Östersjön på ministerrådets agenda

Jord- och skogsbruksministeriet
7.10.2016 15.51
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg måndagen den 10 oktober 2016. Finland representeras vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Mötesdeltagarna förväntas nå politisk enighet om fiskemöjligheterna i Östersjön för 2017. Frågan gäller fiskemöjligheterna för strömming, skarpsill, torsk, lax och rödspätta. Finlands utgångspunkt är att följa vetenskapligt samråd och att de avgöranden som rör strömming, skarpsill och torsk är förenliga med EU:s fleråriga plan som godkändes i juli.

Vidare diskuterar jordbruksministrarna kommissionens förslag till förenklingar i den gemensamma jordbrukspolitikens grundförordningar.  Finland understödjer förenklingsförslagen, men ser att det finns behov av mer långgående förenklingar i reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken.

På agendan finns också bl.a. jordbruksprodukternas marknadsläge, förenkling av förgröningsstödet och afrikansk svinpest.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

EU och internationella frågor Fiskar Fiskekvoter Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk