Hyppää sisältöön
Media

Förordningen om björnkvoter på remiss – som kvot föreslås 345 björnar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2018 17.00 | Publicerad på svenska 30.5.2018 kl. 17.07
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en jaktkvot på 345 björnar för innevarande år. Kvoten stiger således från förra årets jaktkvot (255) med 90 björnar. Utanför renskötselområdet är kvoten 260 och innanför, i likhet med i fjol, 85 björnar. Innanför renskötselområdet är kvoten för det östra området 10 björnar fler än förra året, och kvoten för det västra på motsvarande sätt 10 färre. Det utkast till förordning och promemoria som ministeriet utarbetat är på remiss till den 18 juni 2018.

Naturresursinstitutet (Luke) bedömer att den nuvarande björnstammen med beaktande av vårens ungproduktion uppgår till 2 130–2 260 individer. I fjol var motsvarande uppskattning 1 980–2 100. Antalet individer har ökat i synnerhet i östra Finland, och där särskilt inom skötselområdet för den etablerade stammen. Ökningen framträder tydligast inom verksamhetsområdet för Finlands viltcentral i sydöstra Finland.
 

– Enligt Naturresursinstitutet har björnstammen stärkts i synnerhet i östra Finland, så en höjning av kvoten behövs. Målet med förordningen är att minska björnstammen i områden med tät stam och stoppa stammens tillväxt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Det slutliga beslutet om björnstammen fattas efter remissbehandlingen.

 

Betydligt mer renskador än tidigare

 

Flest skador orsakar björn för renhushållningen. Antalet renskador har dessutom ökat betydligt de senaste åren: år 2016 anmäldes det att 584 renar dödats av björnar, i fjol var antalet 884. Det ekonomiska värdet av björnskador är redan mer än två miljoner euro.

 

Då Finlands viltcentral tilldelar dispenser enligt kvoterna bör den utöver den regionala skadeutvecklingen beakta läget för regionens hjortdjursstammar i förhållande till björnstammen. Man ska också fortsättningsvis se till att skogsvildrensbeståndet i Suomenselkä och Kajanaland tryggas.

 

Utöver de dispenser som beviljas från kvoterna kan Finlands viltcentral också efter ett noggrant övervägande bevilja dispenser för eliminering av björnar som orsakar skada eller hot. Det föreslås att antalet sådana här tillstånd inte heller i framtiden ska begränsas.

 

Björn hör till de strikt skyddade arterna och jakten är reglerad enligt EU:s habitatdirektiv. Den finska björnstammen är tillräckligt stor för att dess storlek ska kunna regleras genom beståndsvårdande jakt.

 

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn 2018–2019, pdf (224kB)

Utkast till förordning, pdf (7,9 kB)

Utkast till bakgrundspromemoria om förordningen (på finska), pdf (1,7 MB)

Naturresursinstitutet: Läget för Finlands björnstam och kullproduktionen 2017  (27.3.2018) (på finska)  

 

Mer information :
Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 029 516 2432 och 040 733 6229, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Jakt Jari Leppä Stora rovdjur Vilt