Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden kannattavuuden parantamisessa tarvitaan yhteistyötä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2007 14.56
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan johtama maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmä käynnisti työnsä tänään. Työryhmä etsii keinoja maatalouden tulojen ja kannattavuuden parantamiseksi. Ministeri Anttilan mielestä työ on pitkäjänteistä ja vaatii perehtymistä esimerkiksi eri maiden menettelyihin maatalouden kustannusten hallitsemisessa. Työryhmän toimikausi kestää hallituksen toimikauden loppuun asti.

Työryhmä keskusteli ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa kustannusten noususta ja sovitusta 141-ratkaisusta. Työryhmä aikoo ensimmäiseksi perehtyä maatalouden verotukseen ja maksuihin sen selvittämiseksi, voidaanko niihin liittyvin keinoin edistää työryhmän tavoitteen saavuttamista. Tältä osin työryhmän tavoitteena on tehdä esityksiä maaliskuun 2008 loppuun mennessä.

Erityistä huomiota kokouksessa kiinnitettiin maidontuotannon vähenemiseen sekä sika- ja siipikarjasektorin kehittymiseen tulevina vuosina. Näiltä osin työryhmä aikoo raportoida vuoden 2008 aikana. Lisäksi tarkoitus on selvittää myyntituotteiden ja tuotantopanosten markkinoiden toimivuutta, maatalouden kustannusten hallintaa, tukitoimien vaikutuksia sekä muita kannattavuuteen vaikuttavia toimia.

Työryhmä päätti perustaa alatyöryhmän laatimaan tarvittavia selvityksiä. Alatyöryhmää johtaa valtiosihteeri Jouni Lind.

Lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriöstä:
työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Ahti Hirvonen, p. (09) 1605 2451, 040 533 8914