Hyppää sisältöön
Media

Luken ja SYKEn biodiversiteettiselvitys tarjoaa arvokasta tietoa EU-vaikuttamisen ja kansallisen päätöksenteon pohjaksi

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2021 13.37
Uutinen
Kuva pölyttäjämehiläisestä
Pölyttäjien vähenemisen pysäyttäminen on yksi EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteista.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta, millaiset lähtökohdat Suomella olisi toteuttaa EU:n biodiversiteettistrategia 2030. Taustatietoa tarvittiin, jotta Suomi voi osallistua EU:ssa tehokkaasti strategian yksityiskohtien ja toimeenpanon suunnitteluun. Lisää tietoa kansallisen päätöksenteon pohjaksi tarvitaan kuitenkin edelleen.

EU:n biodiversiteettistrategia sisältää suuren joukon tavoitteita ja toimia, joilla luontokato pyritään pysäyttämään. Mukana on esimerkiksi 14 erilaista ennallistamistavoitetta sekä suojelutavoite, jonka mukaan sekä EU:n maa- että merialasta tulisi suojella 30 prosenttia. Tiukan suojelun pitäisi lisäksi kattaa sekä maa- että merialasta vähintään 10 prosenttia niin, että muun muassa kaikki jäljellä olevat EU:n iki- ja aarniometsät kuuluisivat strategian kirjauksen mukaan tiukan suojelun piiriin. Tällä hetkellä EU:n maa-alasta on suojeltu 26 prosenttia ja merialasta 11 prosenttia.

Biodiversiteettistrategian tavoitteet ovat EU:n laajuisia tavoitteita

Selvityshankkeessa (VASU) tarkasteltiin edellä mainittuja EU-tason tavoitteita – suojelutavoitteet 30 % ja 10 % koskevat koko EU:ta. Jäsenvaltioiden tulisi siis yhteisesti suojella vielä 4 prosenttia maa-alueista ja 19 prosenttia merialueista vuoteen 2030 mennessä.  

VASU-hankkeessa käytiin läpi kaikki strategian tavoitteet sekä Suomen lähtötilanteen että strategian vaikutusten näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia strategian toteuttamisella olisi yhteiskunnan eri osa-alueisiin eli ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Tulosten mukaan Suomella olisi hyvät valmiudet saavuttaa ainakin osa ennallistamistavoitteista, mutta suojelutavoitteiden osalta päämäärä todettiin varsin kunnianhimoiseksi. Päätöksenteon ja konkreettisen suunnittelun pohjaksi tarvitaan vielä lisää taustatietoa.

Merkittävä selvitys myös EU:n piirissä

Kun EU:n biodiversiteettistrategia julkaistiin toukokuussa 2020, monet jäsenmaat ja toimijat pyysivät komissiolta arviota strategian toimeenpanon vaikutuksista. Koska kattava vaikutusarvio puuttui, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö halusivat toteuttaa sellaisen ainakin Suomen näkökulmasta.

Suomessa ei ole kuultu muissa jäsenmaissa tehdyistä vastaavista selvityksistä, ja Luken ja SYKEn tutkijoiden työtä voidaankin pitää merkittävänä. Vaikutusten arviointia varten on koottu yhteen monipuolista osaamista eri aloilta, ja tuloksena on saatu arvokasta tietoa sekä EU-vaikuttamiseen että kansallisten tavoitteiden suunnitteluun.

Luken ja SYKEn laatimaa selvitystä esiteltiin sidosryhmille 15.6.2021 järjestetyssä webinaarissa.  Kokonaisuudessaan selvitys julkaistaan elokuussa.

Webinaariesitykset (HUOM. osa esitysten kuvista ei ole saavutettavia): 

Lisätietoja:

  • Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, p. 029 516 2259, johanna.niemivuo-lahti(at)mmm.fi

  • Ympäristöministeriö: erityisasiantuntija Olli Ojala, p. 029 525 0039, olli.ojala(at)ym.fi