Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maaseutupolitiikan neuvosto: Maaseudulla toimivien yritysten ja yrittäjien näkökulma on huomioitava elinkeinopolitiikassa

Maa- ja metsätalousministeriö
4.10.2016 16.49
Tiedote

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE painotti kokouksessaan 4.10. maaseudun yritysten ja yrittäjien näkökulman huomioimista yrittäjyyspaketin ja työllisyyspaketin päätösten toimeenpanossa ja niihin liittyvissä kokeiluissa.

MANE hyväksyi kokouksessaan kannanoton maaseudun yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Kannanotossa korostetaan yritys- ja maaseutuvaikutusten arvioinnin työkalujen hyödyntämistä työllisyys- ja yrittäjyyspakettien valmistelutyössä ja päätöksissä.

MANE pitää hallituksen yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistäviä toimia kannatettavina, mutta korostaa, että vahvistamalla maaseutualueiden monipuolista yrittäjyyttä tehostetaan yrittäjyys- ja työllisyyspakettien vaikutuksia.

– Bio- ja kiertotalouden kasvu perustuu entistä voimakkaammin maaseudun resursseihin tukeutuvaan liiketoimintaan. Maaseudun palvelutuotannossa on merkittävät kasvun mahdollisuudet, painottaa neuvoston puheenjohtaja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

MANE painottaa kannanotossaan, että innovaatiotoiminnan kehittämisen tulee ulottua kasvukeskusten työssäkäyntialueiden ulkopuolelle, jolloin kokeiluissa otetaan huomioon maaseudun yrittäjyyden erityispiirteet.

– Maaseudun yrittäjyyttä tulee vahvistaa lisäämällä kasvupalveluihin eri elinkeinoalojen ja paikallisten olojen asiantuntemusta, sanoo neuvoston alaisuudessa toimivan maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkoston erityisasiantuntija Juha Rutanen Helsingin yliopistosta.

MANE huomioi myös, että työllistämistä maaseutualueilla tulee voida helpottaa verokannusteiden ja kehitettävän palkkatuen liukuman avulla. Työllistämistä tulisi voida helpottaa myös kehittämällä palkkaamisen toimintamalleja maaseudun yrityksissä, joissa on muun muassa kausiluonteisuudesta johtuvia työhuippuja.

Neuvosto esittää, että maaseudun yrittäjyyttä helpotetaan siirtymällä lupakäsittelyistä osin ilmoitusmenettelyyn ja kehittämällä viranomaistoimintaa nykyistä ohjaavammaksi. Neuvosto korostaa, että maaseudun yritysten kasvua tulee pystyä tukemaan edistämällä yritysten mukanaoloa julkisissa hankinnoissa ja viennin edistämistoiminnassa.

Kannanotto ei sido MANEn jäsenorganisaatioita. Kannanoton toivotaan antavan uusia avauksia työllisyys- ja yrittäjyyspakettien jatkotyölle.

Lisätietoja:
MANEn pääsihteeri Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 030, [email protected]
erityisasiantuntija Juha Rutanen, maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto/Helsingin yliopisto, p. 040 5737 568, [email protected]