Hyppää sisältöön
Media

Rådet för jordbruk och fiske diskuterar klimatet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2016 12.45
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel tisdagen den 17 maj 2016. Finland representeras vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Rådets bredaste diskussion gäller jordbruk och klimat. På agendan finns också frågor som rör djurens välbefinnande och förenkling av jordbrukspolitiken.

På mötet behandlas jordbrukets och markanvändningssektorns roll inom EU:s klimatpolitik  2020–2030. Finland utgår från att markanvändningen och jord- och skogsbruket ses som en del av EU:s klimatpolitik på ett övergripande och konsekvent sätt. De spelar en viktig roll när det gäller att ta upp kol och motarbeta och anpassa sig till klimatförändringen. 

Enligt Finland ska EU:s klimatpolitik uppmuntra till hållbar användning och vård av skog samt i allmänhet till övergång till bioekonomi.  Regeringens mål är också att bidra till bio- och kretsloppsekonomi, nollutsläpp, förnybar energi och rena lösningar.  Möjligheten att på ett kostnadseffektivt och realistiskt sätt reducera utsläppen från jordbruk är dock begränsad. Jordbrukets klimatmål ska enligt Finland vara konsekventa också med tanke på lönsamhet, nationell försörjningsberedskap och global matförsörjning. 

Rådet diskuterar också djurens välbefinnande.  EU-kommissionen ger rådet en lägesrapport om inrättandet av ett EU-forum för djurens välbefinnande. Kommissionen berättar också om arbetet med att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken.  Finland önskar särskilt att kommissionen redan i år inleder en grundlig utvärdering av tvärvillkoren.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, fornamn.efternamn@mmm.fi

CAP Djurskydd EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar