Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsähallituksen tulostavoite 121 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö
4.2.2015 11.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Metsähallituksen tulostavoitteeksi vuodelle 2015 121 miljoonaa euroa, mikä on liikelaitoksen hallituksen esityksen mukainen. Tuloksesta tuloutetaan valtiolle alustavasti 120 miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana. Hallitus päättää lopullisesti vuoden 2015 tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä maalis-huhtikuussa 2016. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi tänään ministeriön esittämää tavoitetta.

Metsähallituksen liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sijoitetulle pääomalle kohtuullinen vuotuinen tuotto. Liiketoimintojen kehittämisen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan.

Tulostavoite on mitoitettu niin että Metsähallitus voi täyttää yhteiskunnalliset velvoitteensa. Metsähallituksen hakkuut perustuvat alueellisiin luonnonvarasuunnitelmiin, joissa sovitetaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeet. Metsähallitus noudattaa alueilla hyväksyttyjä luonnonvarasuunnitelmia ja niiden mukaista kestävää hakkuusuunnitetta. Talousmetsien käyttöä on tällä hetkellä rajoitettu 541 000 tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin tarpeiden vuoksi. Metsähallitus pyrkii kuluvana vuonna edistämään työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti. Myös hyvään metsänhoitoon ja tienrakennukseen panostetaan.

Metsähallitus jatkaa maan myyntiä tasearvoltaan enintään 15 miljoonalla eurolla. Maanhankinnassa otetaan huomioon puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeet. Metsähallitus hankkii vuoden 2015 aikana ensisijaisesti puolustusvoimien tarpeisiin maa-alueita noin 3,4 miljoonalla eurolla.

Metsähallituksen tehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevia luonnonvaroja ja muuta omaisuutta. Metsähallituksen tulee toimia kestävästi ja tuloksellisesti.  Metsähallitus  harjoittaa liiketoimintaa  Metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 0295 16 2190
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 16 2444