Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finland och Sverige fördjupade skogssamarbetet på Hanaholmen i april

Jord- och skogsbruksministeriet
9.5.2018 13.58
Nyhet
Minister Jari Leppä och minister Sven-Erik Bucht på Hanaholmen 18.4.2018.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade den 17 - 18 april ett finsk-svenskt skogsseminarium, Forest Friends Forever, på Hanaholmen i Esbo. På konferensen diskuterade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht aktuella skogsforsknings- och innovationsprojekt, bioekonomi och skogspolitik.

Konferensen var fortsättning på forskningsprogrammet Tandem Forest Values som startades år 2017. Programmet ska fördjupa forskningssamarbetet och främja utveckling av nya produkter inom bioekonomi. Med konferensen ville Finland också tacka Sverige för 100-årspresenten, 12 forskardoktorstjänster, som Sverige donerade till Finland i höstas.

Investeringar i bioekonomiska innovationern

I de inspirerande anförandena framhävdes forskningens och innovationsverksamhetens betydelse för skogsindustrin. I samband med konferensen ordnades Uusi puu-projektets och Aalto-universitetets gemensamma utställning som visade nya träbaserade produkter, till exempel kläder av träfiber och ekologiska alternativ till plastkassar. Ett viktigt tema som också ministrarna lyfte fram vid intervjun var innovationer.

– Att skapa nya innovationer blir betydligt effektivare när vi för samman båda ländernas bästa experter och ger dem ambitiösa utmaningar. Detta kräver tillräckliga finansiella satsningar av båda länderna och den privata sektorn, underströk minister Jari Leppä under ministrarnas diskussion på onsdagen.

Konferenssin aikana oli mahdollisuus tutustua Uusi puu -hankkeen ja Aalto-yliopiston näyttelyyn uusista puupohjaisista ratkaisuista. Näyttelyssä oli esillä muun muassa biohajoavia kosmetiikkapakkauksia.


Under konferensen kunde deltagarna besöka Uusi puu-projektets och Aalto-universitetets utställning om nya träbaserade produkter. På utställningen visades bland annat biologiskt nedbrytbara förpackningar för kosmetiska produkter.

Finland föreslog ett gemensamt innovationsprogram som ska starta år 2019. Enligt minister Leppä ska programmet löpa över fem år och totalfinansieringen är 150 miljoner euro, av vilken hälften är offentligt stöd.

- Innovationsarbete kräver stora resurser och det är klokt att dela på bördan. Vi tar med oss förslaget hem och ser hur vi kan möta det på bästa möjliga sätt, sade minister Bucht.
Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht berättar att de gärna arbetar tillsammans inom skogspolitiken. Senast har Finland och Sverige påverkat EU-kommissionens förslag om skogarnas kolsänka.

Starkare tillsammans

Tillsammans är Finland och Sverige extremt starka skogsindustriländer. Att fortsätta och utveckla samarbetet tillsammans leder till bättre resultat. För att verksamheten ska löpa allt smidigare, ska länderna ta fram gemensamma spelregler inom både skogsbruket och skogspolitiken. 

Suomen ja Ruotsin liput liehuivat ylväästi Hanasaaren kulttuurikeskuksen yllä koko konferenssin ajan.


Finlands och Sveriges flaggor vajade stolt över Hanaholmens kulturcentrum under hela konferensen.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi på sistone kunnat täta skogssamarbetet även på tjänstemannanivån.  I fjol kom statsministrarna Sipilä och Löfven överens om att fördjupa samarbetet på bioekonomiområdet. På agendan står många skogsfrågor. Vi siktar också till att öka samarbetet inom träbyggande, skogsforskning och skogspolitik, sade Leppä.

– Vi har kommit överens om att ordna skogsakademikurser för beslutsfattare i Bryssel. De kursavsnitt som gäller arbetet på fältet hålls turvis i Finland och i Sverige, tillade minister Leppä.  Målet med det gemensamma programmet Forest Academy for Decision Makers är att öka debatten om möjligheterna till hållbar skogsanvändning.

Konferensen samlade närmare hundra deltagare från organisationer inom den svenska och finska statsförvaltningen samt från finska och svenska forskningsinstitut och skogsföretag. Nästa träff kommer att ordnas i Lund nästa år.

Konferenssi huipentui ekskursioihin, joista toinen suuntasi VTT:n Bioruukkiin Espooseen ja toinen Tornatorin metsäalueille Hyvinkäälle. Metsässä osallistujat oppivat uutta ja nauttivat aurinkoisesta kevätsäästä. Kuvan otti Vilma Häkkinen.


Till konferensen hörde också två exkursioner, den ena till VTT:s Bioruukki i Esbo och den andra till Tornators skogsområden i Hyvinge. I skogen fick deltagarna lära sig något nytt och njuta av det soliga vårvädret. Foto: Vilma Häkkinen

Presentationerna
Bilderna från konferensen
Konferensprogrammet 

Mer information:
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, [email protected], tfn 0295 16 2429

http://www.projekttandem.se
#ForestFriendsForever #TandemForestValues

Foto: Sari Gustafsson

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Jari Leppä Natur och klimat Skogar