Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

MMM nimesi Suomen metsäkeskukselle uuden johtokunnan

Maa- ja metsätalousministeriö
17.2.2021 9.35
Tiedote

Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä yhteiskunnan eri aloilta. Jäsenet johtokuntaan nimeää maa- ja metsätalousministeriö (MMM) aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. MMM on nyt nimennyt Suomen metsäkeskukselle uuden johtokunnan toimikaudelle 1.3.2021-28.2.2025.

Johtokunnan kokoonpano on 1.3.2021 alkaen seuraava (suluissa varajäsen):

Maa- ja metsätalousministeriön edustajina: 
maatalousneuvos Taina Vesanto, MMM
(pääjohtaja Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus)

Metsänomistajien edustajina: 
metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. (metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.)                             

Puuta jalostavan teollisuuden edustajina:
metsäjohtaja Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry
(toimitusjohtaja Kai Merivuori, Sahateollisuus ry)

Metsäalan yrittäjien ja alueiden edustajina:
koneyrittäjä Mika Jormakka, Parikkala
(toimitusjohtaja Teemu Tolppa, Kone-Yijälä Oy, Jämsä)

Metsäalan yhteistyötahojen edustajina:
ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
(maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto)

johtava asiantuntija Eeva Hellström, Sitra
(ylijohtaja Pekka Rehn, digi- ja väestötietovirasto)

Henkilöstön edustajina:
metsäneuvoja Jyrki Vuorenmaa
(metsätilarakenteen asiantuntija Jukka Matilainen)

Johtokunnan puheenjohtajaksi nimettiin edelleen johtava asiantuntija Eeva Hellström ja varapuheenjohtajaksi metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on toimeenpanna metsälainsäädäntöä sekä kerätä ja jakaa metsiä koskevaa tietoa. Tehtävänä on näin edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, metsien monimuotoisuuden säilyttämistä sekä metsiin perustuvia elinkeinoja. Metsäkeskuksen johtokunta päättää keskuksen keskeisistä strategisista linjauksista ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta, vahvistaa vuotuisen talousarvion ja tilinpäätöksen, hyväksyy toimintakertomuksen sekä tekee maa- ja metsätalousministeriölle esityksen Kemeran määrärahojen tarpeesta ja kohdentamisesta eri toimenpiteille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
  • osastopäällikkö Tuula Packalen, p. 0295 162 131, tuula.packalen(at)mmm.fi
Johtokunnan asettaminen Metsät