Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rätt märkt midsommarlax är hållbart fångad

Jord- och skogsbruksministeriet
21.6.2017 8.27 | Publicerad på svenska 21.6.2017 kl. 14.30
Pressmeddelande

I år kan konsumenterna för första gången vara säkra på att den östersjölax de köper har fångats på ett hållbart sätt. Fiskarna kommer i fortsättningen att redan i båten märka laxen med ett märke som ska förbli intakt på de fiskar som säljs hela ända fram till försäljningstidpunkten. På märket står bland annat namnet på den kommersiella fiskare som fångade laxen och fiskarens beteckning.

I början av det här året infördes nya, fiskarspecifika fiskekvoter. Varje fiskare har alltså beviljats en egen personlig laxkvot. Laxarna märks så att användningen av kvoterna kan övervakas.

– Det nya märkningssystemet är en betydlig förbättring. Det effektiviserar tillsynen över fisket och hjälper konsumenterna att gynna kustfiskarnas hållbart fångade lax, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Fiskarna anser att den nya märkningen är en lyckad lösning.

– Jag hoppas att märkningen förbättrar ställningen på marknaden för de yrkesfiskare som följer reglerna, säger fiskare Sami Veneranta från Bottenhavet.

– Även skugghandeln skulle minska om kunderna enbart köpte lax som är märkt av en kommersiell fiskare, säger fiskare Timo Matinlassi från Bottenviken.

– Den nya laxmärkningen är en fantastisk innovation som garanterar att fångsten både är laglig och går att spåra. Hållbara fiskekvoter är fortfarande det viktigaste instrumentet för att återupprätta laxbestånden, säger Sampsa Vilhunen på WWF Finland.

Laxfiskesäsongen pågår just nu utmed de finska fastlandskusterna och i åarna på finska fastlandet.

Mer information:      
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, orian.bondestam(at)mmm.fi, tfn 0295 162 494
Kim Jordas, verkställande direktör, Finlands Yrkesfiskarförbund, kim.jordas(at)sakl.fi, tfn 0400 720 690
Vesa Karttunen, Centralförbundet för fiskerihushållning, vesa.karttunen(at)ahven.net, tfn 050 3850 875
Sampsa Vilhunen, chef för havsprogrammet, WWF Finland, sampsa.vilhunen(at)wwf.fi, tfn 040 550 3854

Fiskar Jari Leppä