Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Delta i en webbdiskussion om finländsk mat och matproduktion

Jord- och skogsbruksministeriet
13.7.2018 10.30 | Publicerad på svenska 13.7.2018 kl. 11.36
Pressmeddelande

Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kallat bergsrådet Reijo Karhinen till utredare med uppgift att fundera ut sätt som bidrar till att förbättra jordbrukets lönsamhet. Som en del av utredningen kring finländsk mat och matproduktion inleddes i dag en webbdiskussion som alla finländare är välkomna att delta i, uppmuntrar utredare Reijo Karhinen.

”Nu har alla finländare möjlighet att påverka de faktorer som bidrar till att vi kan äta inhemsk mat även i framtiden”, säger utredare Reijo Karhinen.

”Jag vill nu få in genuint nya idéer och synpunkter på diskussionen kring mat, och vårt webbdiskussionsredskap erbjuder utmärkta möjligheter till det. Intressentgruppernas synpunkter kommer fram även i andra sammanhang, och därför vill vi nu särskilt ge konsumenterna och enskilda matproducenter möjlighet att uttrycka sina åsikter”, konstaterar Karhinen.

Hur ren, hälsosam och säker maten är hör till de frågor som ofta först kommer till tals i diskussioner om finländsk mat och faktorer som är viktiga för den framtida matproduktionen. För att matproduktionen ska vara högklassig även framöver krävs dock att verksamheten är lönsam, konstaterar Karhinen.

Utredare Karhinen ville inleda sitt arbete med ett idémöte på webben. Efter det fortsätter arbetet till årets slut både på webben och i form av möten och workshoppar med olika intressentgrupper. Resultaten av utredningen publiceras i början av 2019.

”Vårt idémöte på webben består av en innovativ enkät, där deltagarna har möjlighet att på ett kreativt sätt ta ställning till de frågor som ställs. Välkommen med”, önskar Karhinen.

Gå till idémötet via denna länk. Översättningar till mötets frågor på svenska har publicerats på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Kontakt med utredaren: ruokaselvitys(at)gmail.com

Jari Leppä Juha Sipilä