Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Skärgårdsdelegationen: Skärgårdstillägg som finns med i regeringens lagpaket om social- och hälsovårdsreformen hjälper att utveckla skärgårds- och vattenområdena

Jord- och skogsbruksministeriet
3.10.2016 14.04
Pressmeddelande

Regeringens beslut av den 16 september om skärgårdstillägg till kommuner med skärgårdsdelar och regeringens riktlinjer som går ut på att den delen av lagpaketet om social- och hälsovårdsreformen som gäller kommuner nu innehåller lika stora skärgårdstillägg till skärgårdskommuner som tidigare tryggar enligt skärgårdsdelegationen skärgårds- och vattenområdenas basservice på ett positivt sätt.

Riktlinjerna ger svängrum och uppmuntrar kommuner att också starta näringslivsprojekt som siktar till att utveckla skärgården och vattenområdena för hela landets bästa.

När det gäller landskapens statsandelar föreslår delegationen emellertid att man beaktar att skärgården och vattenområdena medför merkostnader för alla landskap eller åtminstone för de största landskapen som har skärgård och vattenområden. Det föreslås att vattenarealerna ska beaktas i beräkningarna för glesbygder på samma sätt som våtmarks- och skogsarealerna. Det finns åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdelar.

Beräkningen av kommunernas statsandelar föreslås ske utifrån landsvägsavstånd, inte utifrån fågelvägsavstånd som i dag. I anslutning till landskapens servicelöfte ska man enligt skärgårdsdelegationen ta hänsyn till skärgårdens särdrag och skärgårdslagen. Den svenskspråkiga skärgårdsbefolkningens rätt att få service på sitt modersmål på ett rimligt avstånd ska tryggas.

Ytterligare information:
Jorma Leppänen, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, tfn 0400 744 900, [email protected]