Hyppää sisältöön
Media

Saimaan juoksutusta lisätään tulvavahinkojen ehkäisemiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2023 14.37
Tiedote
Kuva: Pauli Halmi

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksen Saimaan juoksutuksen lisäämiseksi 13.11.2023 alkaen. Lisäjuoksutuksilla pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua mahdollisesta tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Saimaan vedenkorkeus ja Vuoksen juoksutus pyritään normaalioloissa pitämään mahdollisimman luonnonmukaisena. Jos vedenkorkeus uhkaa nousta tai laskea niin, että siitä voi aiheutua vahinkoja, juoksutusta voidaan muuttaa vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi luonnonmukaisesta poikkeavaksi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloitti heinäkuun runsaiden sateiden ja ennustettujen syyssateiden vuoksi Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaiset lisäjuoksutukset elokuun lopulla, minkä jälkeen juoksutuksen viikkokeskiarvo on ollut enintään 800 m3/s. Lisäjuoksutuksella on saatu tähän mennessä hillittyä Saimaan vedenkorkeuden nousua noin 10 cm luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen nähden.

Heinä-lokakuun toteutunut sadekertymä oli noin 150 mm tavanomaista suurempi. Saimaan vedenkorkeus oli 2.11.2023 tasolla NN+ 76,20 m (N2000+ 76,46 m), mikä on noin 40 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella. Vesistöennusteen mukaan nykyisillä lisäjuoksutuksillakin vedenkorkeuden nousu jatkuisi voimakkaana, juoksutussäännössä määritellyn normaalivyöhykkeen yläraja ylittyisi marraskuun puolivälissä ja vedenkorkeus nousisi tammikuun aikana todennäköisesti noin tasolle NN+ 76,60 m. Runsaiden talvisateiden toteutuessa on olemassa myös riski selvästi tätä suurempaan tulvaan. Saimaan alueella tulvavahingot ja haitat kasvavat merkittävästi, jos vedenkorkeus nousee tason NN+ 76,55 m yläpuolelle. 
Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN +76,60 m yli tulee Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan pyrkiä estämään tai pienentämään tehokkaasti. Samalla on huolehdittava siitä, että tästä Vuoksen osalle mahdollisesti aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on näistä syistä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä päättänyt ennakoivana toimenpiteenä juoksutuksen nostamisesta 13. marraskuuta alkaen tasolle 850 m3/s. Juoksutusta voidaan joutua lisäämään tätäkin suuremmaksi vesitilanteen kehittymisestä riippuen. Saimaan alueen ELY-keskukset tiedottavat vesitilanteesta lisää syksyn ja talven aikana. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee päätökset normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulkopuolella tapahtuvista juoksutusmuutoksista. Maa- ja metsätalousministeriö päättää kuitenkin sellaisista juoksutusmuutoksista, jotka voivat aiheuttaa Venäjän puolella vesivoimamenetyksiä tai muuta vahinkoa tai haittaa, joista voi aiheutua Suomen valtiolle korvausvelvollisuus.

Lisätietoja
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen, puh. 0295 029 225, vesistöpäällikkö Matti Vaittinen, puh. 0295 029 112 ja johtaja Visa Niittyniemi, puh. 0295 029 260 
Maa- ja metsätalousministeriö, johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, puh. 0295 162  017

Linkit
Ajantasainen tieto Saimaan vedenkorkeudesta
Saimaan ajantasainen vesistöennuste