Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen poikkeusluvat neonikotinoideille olivat perusteltuja

Maa- ja metsätalousministeriö
21.6.2018 13.34
Tiedote

Euroopan komission pyynnöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut Suomen neonikotinoidi-ryhmään kuuluville tehoaineille vuonna 2017 myöntämät kasvinsuojeluaineiden poikkeusluvat.

Vuonna 2013 komissio rajoitti kolmen neonikotinoidi-ryhmään kuuluvan tehoaineen (klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopridi) käytön vain viljelykasveille, joiden ei katsottu olevan mehiläisiä ja muita pölyttäjiä kiinnostavia. Tässä yhteydessä Suomessa kiellettiin muun muassa rypsin ja rapsin siementen peittaus näillä valmisteilla.

Suomessa myönnettiin vuonna 2017 poikkeuslupia kahdelle kasvinsuojeluaineelle kevätrypsin ja kevätrapsin siementen käsittelyyn (peittaus). Klotianidiinia ja tiametoksaamia sisältäville valmisteilla torjutaan erityisesti nuoria taimia haittaavia kirppoja (Phyllotreta undulata ja Phyllotreta vittala).

Euroopan komissio pyysi EFSA:a tutkimaan, olivatko eri maissa myönnetyt poikkeusluvat välttämättömiä sellaisen vaaran vuoksi, joka ei ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla. Suomen viranomaiset toimittivat pyynnöstä EFSA:lle tietoja poikkeusluvista ja niiden taustaksi käytetyistä tiedoista.

EFSA:n arviointi osoitti, että neljälle viljelykasvi/kasvintuhooja-yhdistelmälle ei ollut voimassa muita hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita Suomessa. Arvioinnissa tarkasteltiin ei-kemiallisia vaihtoehtoja kyseisiin käyttöihin. Kolme ei-kemiallista torjuntamenetelmää on olemassa, mutta niitä ei pidetty tehokkaina tai vain vähän tehokkaina. Nämä ovat siementen kylvö myöhempään kuin tavallista, siementen kylvö yhdessä suojakasvin kanssa ja suurempi kylvömäärä kuin normaalisti. Esimerkiksi myöhäisempi kylvö saattaa johtaa siihen, ettei kasvusto ehdi tuleentua ajoissa.

Tietoja näiden vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien laajemmasta käytöstä ei myöskään ollut saatavilla. Käyttökelpoista ja hyväksyttyä ei-kemiallista ohjelmaa kirppojen hallintaan ei ollut olemassa kevätrypsille eikä kevätrapsille.
Näin ollen EFSA päätteli, että Suomen vuonna 2017 myöntämät poikkeukset ovat tieteellisesti perusteltuja.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291910, [email protected]
maatalousylitarkastaja Tove Jern, p. 029 5162318, [email protected]

EFSA:n raportti 21.6.2018 (ulkoinen linkki)