Hyppää sisältöön
Media

Suometsänhoidon suunnittelu ja pilotointi

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus 

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2022

Tämä hanke on lainsäädännön kehittämiseen liittyvä pilotointihanke, jonka tavoitteena on testata
suometsien hoidon suunnittelun toteuttamista käytännössä ennen siirtymistä uuteen
metsätalouden kannustejärjestelmään. Hankkeessa testataan ja tarkennetaan uuden
metsätalouden kannustejärjestelmän edellyttämän suometsien hoidon kokonaisvaltaisen
suunnittelun elementtejä. Pilotoinnilla voidaan todentaa, että uuden kannustejärjestelmän kautta
myönnettävän julkisen tuen ohjausvaikutus on mahdollisimman suuri ja se voidaan kohdistaa
kustannustehokkaasti. Metka-pilotti -hankkeen tavoitteena on edesauttaa mahdollisimman
valmiiden ja ristiriidattomien suunnitelmien tuottamista uuden metsätalouden
kannustejärjestelmän rahoitettavaksi.

Pilotointi mahdollistaa sen, että metsäalan toimijat voivat omaksua uuden toimintamallin
mukaisen suunnittelutavan sekä myös kouluttaa henkilöstöään sen käyttöön jo ennen uuden
kannustejärjestelmän käyttöönottoa. Suometsänhoidon parissa työskentelevät suunnittelijat,
toimijat ja ELY-keskukset on saatava tiiviisti mukaan aineistojen ja työkalujen laadun ja
käyttökelpoisuuden arviointiin todellisessa käytännön suunnittelutyössä.