Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tavoitteiden yhteensovittaminen mesien hoidon ja käytön päätöksenteossa

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Tapio Oy, Simosol Oy, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Luke

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2023

Hankkeen tarkoituksena on määritellä muuttujia, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin määritellä metsien hoidon tavoitteet ja vaikutukset metsäsuunnittelussa käytetyissä päätöstukijärjestelmissä.

Nykytilanteessa ainoastaan taloudellisille ja puuntuotannollisille tavoitteille, eli taloudelliseen kestävyyteen liittyville tavoitteille voidaan määritellä numeeriset tavoitteet päätöstukijärjestelmissä. Ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät tavoitteet joudutaan ilmaisemaan päätöstukijärjestelmässä metsien käytön rajoitteina tai puuntuotantoon liittyvinä välillisinä tavoitteina, jotka ovat yhteydessä muihin kokonaiskestävyyden osa-alueisiin kuin taloudelliseen kestävyyteen. Esimerkkinä mainittakoon metsien ikärakenteeseen tai puulajisuhteisiin liittyvät tunnukset, joiden arvioidaan olevan yhteydessä ekologiseen tai sosiaaliseen kestävyyteen.

Hankkeessa määriteltävät muuttujat johdetaan nykykäytännön mukaan kerätystä metsävaratiedosta ja muusta avoimesta tiedosta, kuten esimerkiksi maastotietokannasta tai latvusmallista. Näistä tiedoista määritellään kestävyyden kaikkia osa-alueita kuvaavia indeksejä, jotka ovat toimijoiden käytettävissä tietojärjestelmien kehityksessä. Muuttujat on tarkoitettu käytettäviksi ensisijaisesti metsikkö- ja tilatasoilla. Hankkeessa selvitetään myös muuttujien käyttökelpoisuutta suuraluetasolla.

Hanke tukee kansallista metsästrategiaa, jonka yhtenä päämääränä on, että Suomen metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Hankkeen tulokset parantavat mahdollisuuksia vahvistaa entisestään kestävyyden kokonaisvaltaista turvaamista ja yhteensovittaa taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat.