Hyppää sisältöön
Media

Fiskebestämmelser för Tana älvs sidovattendrag godkändes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 15.29 | Publicerad på svenska 27.5.2022 kl. 8.41
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Onsdagen den 25 maj 2022 godkände statsrådet en statsrådsförordning om fisket i Tana älvs sidovattendrag. Förordningen kompletterar de övriga bestämmelserna om fiske i Tana älvs vattendrag för 2022.

Bestämmelserna i förordningen ändras inte i någon betydande grad jämfört med förra året. I likhet med 2021 får det i Tana älvs sidovattendrag fiskas endast andra fiskarter än lax, och fångstredskap som är avsedda för lax är inte tillåtna. 

Bestämmelserna om djup och maskstorlek för nät avsedda för fångst av andra fiskarter har ändrats så att de är likadana som de bestämmelser som gäller för Tana älvs huvudfåra. Spöfiske från båt är tillåtet, och användningen av krokar med hullingar är inte begränsad. 

En proposition med förslag till lag om ett förbud mot laxfiske under fiskesäsongen 2022 är för närvarande under behandling i riksdagen. Propositionen har gått vidare till den andra behandlingen i riksdagen, och målet är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. 

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi

Fiskar Valtioneuvoston asetus