Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Bekanta dig med bioekonomi på Farmari i Seinäjoki den 14–17 juni

Jord- och skogsbruksministeriet
12.6.2017 13.28 | Publicerad på svenska 13.6.2017 kl. 11.50
Pressmeddelande

Vad är den finländska matens trumfkort ute i världen? Hur ser den nya jägarexamen ut? Finns det fortfarande pärlmusslor i åarna och älvarna? På Bioekonomiavdelningen kan du bekanta dig med inhemsk mat, naturresurserna i våra skogar och vatten samt lösningar som främjar övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. På adressen mmm.fi/farmari2017 kan du den 14–15 juni direkt följa de evenemang som ordnas under Farmari.

Jord- och skogsbruksministeriet presenterar tillsammans med organisationer inom förvaltningsområdet finländsk mat och bioekonomilösningar på lantbruksutställningen Farmari den 14–17 juni. Ett exempel är den biomassaatlas som offentliggörs på utställningen den 14 juni och som gör att information om biomassa finns lätt tillgänglig.

– I fortsättningen kommer aktörer på området för bioekonomi att få behövlig tillförlitlig och aktuell information om biomassa som härstammar från skogs- och åkermark, gödsel och avfall. Biomassaatlasen är en webbtjänst som främjar hållbart nyttjande av biomassa, berättar kanslichef Jaana Husu-Kallio, som offentliggör webbtjänsten på Farmari. Husu-Kallio deltar också i den diskussion om jordbruket och maten i Finland år 2067 som riksdagen ordnar på lantbruksutställningens huvudscen den 14 juni kl. 13.30 med anknytning till Finlands 100-årsjubileum.

I jord- och skogsbruksministeriets direkta webbsändningar den 14–15 juni intervjuas sakkunniga om olika aktuella teman, t.ex. afrikansk svinpest, sammanslagningen av livsmedelsämbetsverk och landskapsreformens avtryck inom livsmedelssektorn. Det bjuds på smakprov på närproducerad mat, och vid jord- och skogsbruksministeriets och ProAgrias grill framför Arenan kan man dagligen lyssna till intervjuer. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är med och grillar fredagen den 16 juni kl. 16.30.

Under Farmari kan man också ta del av resultaten av regeringens spetsprojekt när det gäller cirkulär ekonomi. Under en guidad rundvandring finns det tillfälle att besöka olika företag och bekanta sig med de nyaste gödselbehandlingsmetoderna, biogödsel och biogasproduktion.

Bioekonomiprodukter och långtradaren Bioaika

På Bioekonomiavdelningen (A57) kan man bekanta sig närmare med bioekonomiprodukter och -råvaror. Mera information om det som händer inom bioekonomin och vetenskapen finns i Forststyrelsens långtradare Bioaika, som är öppen för utställningsbesökarna på Seinäjokiarenan.

På avdelningen får besökarna färsk information om e-tjänster: Hyrrä som är avsett för projekt-, företags- och strukturstöd, Vipu som är avsett för jordbrukarstöd, Paikkatietoikkuna som är ett system för geografisk information och den förnyade Kartplatsen.

På Bioekonomiavdelningen presenteras också den förnyade jägarexamen. Målet är att nya jägare ska utbildas så att de handlar ansvarsfullt och utnyttjar och vårdar naturresurserna på ett sätt som också beaktar andra. Dessutom presenteras vattennaturens mångfald och vissa arter i åarna och älvarna, t.ex. flodpärlmusslan.

På Metsälava ordnas under lantbruksutställningen mångsidigt program om skogar och program för dem som är intresserade av skogsägande. På Metsäpalvelutori har företagare inom skogsbranschen möjlighet att nätverka och hitta lämpliga arbetstagare till olika skogsarbetsuppgifter.

På Bioekonomiavdelningen kan man träffa sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen i Södra Österbotten, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Landsbygdsverket Mavi, Skogscentralen och Finlands viltcentral. Avdelningen genomförs i samarbete med Aalto-universitetet och Isku och lyfter fram inhemsk designkompetens och förnybara material som en hyllning till det 100-åriga Finland. Avdelningen har planerats av Outi Mustonen, som studerar formgivning.

Läs mer om utbudet på Bioekonomiavdelningen (A57, Seinöjokiarenan): mmm.fi/tunnebiotalous

Tunne biotalous-bloggar

Ta en titt på Bioekonomiavdelningens teaser

 

Följ direktsändningen från Farmari den 14–15 juni: mmm.fi/farmari2017

Välkommen till JSM:s och ProAgrias grill

#tunnebiotalous

Mer information:

Pekka Väisänen, kommunikationsdirektör, tfn 0295 162 480

Virpi Komulainen, informatör, tfn 0295 162 110

 

Bioekonomi Jari Leppä Lantmäteri och geografisk information Mat och jordbruk Vatten Vilt