Hyppää sisältöön
Media

Vieraslajieläinten torjuntaa esitetään tehostettavaksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2018 14.36
Tiedote

Vieraslajien torjunnassa tulisi maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun lakiesityksen mukaan voida käyttää samoja keinoja, joilla metsästyslain mukaan saadaan pyydystää ja tappaa rauhoittamattomia eläimiä. Supikoira, piisami, rämemajava ja pesukarhu esitetään samalla poistettavaksi metsästyslain pyyntirajoitusten piiristä. Kultasakaali esitetään puolestaan lisättäväksi riistalajeihin.

Esitysluonnos vieraslaji- ja metsästyslakien muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle, ja määräaika lausuntojen antamiselle päättyy 8.11.2018.

Supikoira, piisami, rämemajava ja pesukarhu on EU:ssa säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi, joiden torjumiseksi on oltava tehokkaita keinoja. Perusteluna kultasakaalin lisäämiselle riistalajiksi on puolestaan se, että riistalajina sen kantaa voitaisiin säädellä, jos se asettuu tulokaslajina Suomeen. Laji on viime vuosikymmeninä levinnyt Kaakkois- ja Keski-Euroopasta kohti pohjoista muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. 

–Vieraslajit, kuten supikoira, aiheuttavat luonnossa levitessään suurta haittaa Suomen alkuperäiselle eläinkunnalle. Siksi tehokkaat keinot niiden torjumiseksi ovat tarpeen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Tulokaslajit taas leviävät luonnostaan uusille alueille, eivätkä niitä koske vieraslajilainsäädännön säännökset.

Valtioneuvoston asetuksella tulisi lisäksi esityksen mukaan voida säätää metsästyslainsäädäntöä tehokkaammista vieraslajien pyyntikeinoista samoin kuin pyyntikeinojen rajoittamisesta jonkin vieraslajin osalta. 

Lausuntopyyntö liitteineen
Lisää tietoa vieraslajeista: vieraslajit.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

vieraslajilain osalta lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 029 516 2456

metsästyslain osalta, erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 7336 229

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Jari Leppä