Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi blogit .

Metsästä lautaselle

Meitä metsästäjiä on noin 300 000 ja hirvijahteihin osallistuu vuosittain noin joka kolmas. Lihasaaliskin on kunnioitusta herättävä, noin 10 miljoonaa kiloa...

Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa

Suomi on metsäinen maa. Kun maata tarvitaan rakentamiseen tai maatalouteen, kohdistuu muutos väistämättä metsiin. Vaikka metsäkato eli metsien raivaaminen...

Pelkkää perunaa vai yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

Meitä kollegojen kanssa korpeaa edelleen erään toisen ministeriön virkamiehen muutaman vuoden takainen sutkaus MMM:n hallinnonalan...

Tulosohjausta vai tulosten ohjausta?

Joillain tahoilla on aiheuttanut hämmennystä se tosiasia, että ministeriöt ohjaavat valtion virastoja. Tulosohjauksen käsite herättää epäilyksiä varsinkin,...

Oikeista ja vääristä hiilinielulaskelmista

Helsingin Sanomat nosti viikonloppuna esiin virheen Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan marraskuussa esittämissä metsien hiilinieluarvioissa (HS 8.12.)....

Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2019 – taustaa ja tosiasioita

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti eilen Itämeren vuoden 2019 kalastuskiintiöistä. Nyt kun päätös on tehty, haluan kalastuskiintiöneuvotteluista...

Suomi ponnistaa suuren maaseudun maana

Suomi on Euroopan maaseutumaisimpia maita. EU-maissa yleisesti taloudellinen menestys on yhteydessä alueen kaupunkimaisuuteen ja hyvään saavutettavuuteen....

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään 7 tulosta.