Keskustelua ruokajärjestelmästä

Keskustelua ruokajärjestelmästä

Kaupunkien ruokavalinnat ohjaavat ruokajärjestelmää

Päivi Sieppi Julkaisupäivä 19.6.2024 13.16 Blogit MMM

Kaupungit kuluttavat suuria määriä ruokaa, kasvattavat ja kouluttavat, kaavoittavat sekä luovat yhteistä kehittämistä ruoka-alan yrityksille. Lisäksi kaupungeissa tuotetaan ruokaa. Tätä kaikkea myös Lahdessa.

Kaupunkien tavoitteilla ja toimenpiteillä on vaikutusta ruokajärjestelmään

Lahden sivistyspalvelujen tavoitteena on lisätä kasvisruokapainotteisuutta päiväkodeissa ja kouluissa. Lahden kunnianhimoinen ilmastotavoite on tässä taustalla, mutta ruualla on myös merkittäviä luonto- ja terveysvaikutuksia. Ruuan osuus kaupungin kulutuksen päästöistä on Lahdessa suuri suhteessa muuhun kulutukseen ja suhteessa muiden kaupunkien vastaaviin lukuihin.

Maistuvaa kouluruokaa kestävästi

Ruuan pitää myös maistua asiakkaille, vaikka aina tarjolla ei voikaan olla jokaisen mieliruokaa. Osalla oppilaista on vahvoja ennakkoluuloja etenkin kasvisruokia kohtaan – ruoka voi päätyä hävikiksi pelkän nimen vuoksi. Haasteita on, mutta Lahdessa on myös paljon tahtoa kehittää maistuvaa, ravitsevaa ja kestävää kouluruokaa. Toimilla on vaikutusta, koska Lahden kaupungin konserniyhtiö, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tarjoaa joka päivä noin 15 000 lounasannosta. Kasviproteiinien vallankumous lähtee ammattikeittiöistä, kuten Otto Seleniuskin totesi tämän blogin edellisessä julkaisussa.

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää. Lahdessa lasten ja nuorten kokemuksia kouluruokailusta on kerätty Skididialogeissa ja kokemuksista on otettu oppia. Koululaisille ja opiskelijoille on järjestetty maistelutyöpajoja, joissa ruuasta on voinut antaa suoraa palautetta ateriapalveluiden kehittäjätiimille. Kotitalousopetuksessa oppilaat ovat päässeet tuunaamaan kouluruokalistalle ehdolla olleita kasvisruokia mieleisekseen. Päätyipä yksi tällä tavoin kehitetty ruoka jatkokehittelyyn ja palautteen perusteella se olisi pääsemässä ruokalistalle.

Entä kaupungin omat pellot?

Kaupungilla on 600 hehtaaria peltoa, jota se vuokraa viljelijöille. Vuokrasopimusten ehtoja päivitettiin vuoden 2024 alussa, ja sinne otettiin mukaan ehtoja maaperän hyvinvointiin ja peltojen viljelykuntoon liittyen. Kesannolla olevien peltojen niittämisen ajankohta määriteltiin siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa pölyttäjille. Sopimusehtoja voidaan kehittää jatkossakin, kun tulee lisää tutkimustietoa esimerkiksi hiilen määrän mittaamiseksi pelloilla.

Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta tällä vuosikymmenellä. Kaupungin ilmasto-ohjelman mukaisesti haluamme vähentää myös kaupungin omistamien peltojen päästöjä. Turvepeltojen ilmastopäästöt ovat suhteessa huomattavasti kivennäismaapeltojen vastaavia suuremmat. Siksi pienenkin alueen vedenpinnan noston aikaansaama turpeen hajoamisen hidastuminen vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Ilmasto-ohjelman mukaisesti turvepellot, joita kaupungin omistamasta peltomaasta on vain murto-osa, pyritään mahdollisuuksien mukaan ennallistamaan.

Ruoka-ala vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta

Lahdella on napakat kiertotalous- ja hiilineutraaliustavoitteet ja nyt olemme muotoilemassa kaupungille luontotavoitteen. Meillä on päämääränä luontopositiivisuus, joka tarkoittaa sitä, että luonnolle tehdään enemmän hyvää kuin huonoa.

Kaupungin luontotyössä ruoka-ala on tärkeä sektori, koska luonnon köyhtyminen vaikuttaa ruuan tuotantoon ja ruuan tuotanto myös aiheuttaa luonnon köyhtymistä. Biodiful –hankkeen tutkijat selvittävät parhaillaan, mitä Päijät-Hämeen ruoka-alan yritykset ja maataloustuottajat jo tekevät luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla tiedämme, millaista tukea luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi erilaiset yritykset tarvitsevat ja mitä voisimme tehdä yhdessä.

Lahdessa kestävää ruokajärjestelmää kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, perustana kaikelle kehittämistyölle on terveyden ja ympäristön kannalta paras mahdollinen ruokavalio. Uskomme, että kaikilla kaupungeilla on Lahden tavoin paljon mahdollisuuksia auttaa ruokajärjestelmää tulemaan aiempaa kestävämmäksi. Dialogiin ja yhteistyöhön kannattaa ryhtyä!

Katso lahtelaisten nuorten juontama video planetaarisesta ruokavaliosta: Kouluruokaa pallon ja oman kehon parhaaksi (youtube.com)

--Kuvassa on blogin kirjoittajat aurinkoisena kesäpäivänä Lahden kaupungintalon portailla.

Kuvassa on Lahden kaupungin ympäristökehityksen tiimi.

Kirjoittajat:

  • Päivi Sieppi, ympäristöneuvontapäällikkö
  • Laura Matkala, ympäristökoordinaattori
  • Hanna Mattila, projektipäällikkö

Kirjoittajat työskentelevät Lahden kaupungin ympäristökehityksen tiimissä. Tiimi koordinoi Lahden kaupungin ympäristötyötä.
 

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä MMM Päivi Sieppi Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.