Hiilestä kiinni -aamukahviwebinaari, teemana ilmastokestävä maatalous turvemailla

Torstai 14.10.2021 klo 8.30 – 10.00

maa- ja metsätalousministeriö

Hiilestä kiinni -aamukahviwebinaari, teemana ilmastokestävä maatalous turvemailla

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää syksyn mittaan tiiviitä aamukahvitilaisuuksia, joissa keskenään samantapaisiin teemoihin keskittyvät Hiilestä kiinni -hankkeet saavat mahdollisuuden esittäytyä. Aamukahvisarjan tavoitteena on avata laajan Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden sisältöä sekä muille hankkeiden toteuttajille että laajemmallekin yleisölle.

Maatalous on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Maankäyttösektorilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemaiden käytössä. Turvemaiden viljelyn päästöjä voidaan vähentää muun muassa välttämällä turvepeltojen muokkaamista, lisäämällä kasvipeitteisyyttä ja lyhentämällä paljaan maan kautta sekä nostamalla pohjaveden pintaa. Myös kosteikkoviljely voisi olla tehokas keino päästöjen vähentämiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa osana Hiilestä kiinni -kokonaisuutta lukuisia hankkeita, joiden avulla muun muassa tarkennetaan maatalousmaiden maaperätietoa, kehitetään kestävämpää kotieläintaloutta sekä edistetään uusia ruuantuotantotapoja. Ilmastokestävä maatalous turvemailla -teemaan liittyvät hankkeet käsittelevät aihetta monipuolisesti muun muassa uusien viljelymenetelmien, kannustimien, vesienhallinnan, nurmiviljelyn, koulutuksen ja maaperätiedon kehittämisen näkökulmista. 

Järjestimme torstaina 14.10. kello 8.30-10 aamukahviwebinaarin teemalla Ilmastokestävä maatalous turvemailla. 

Ohjelma

8.30 Avauspuheenvuoro
neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö

8.40 Turvepeltojen ilmastokestävä viljely – viljelijän näkökulma (TURINA),
tutkimusprofessori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus

8.45 Orgaanisten ja mineraalimaiden ilmastovaikutukset nurmituotannossa (ORMINURMI),
tutkija Saara Lind, Luonnonvarakeskus

8.50 Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla (VÄPÄ),
tutkija Maarit Liimatainen, Luonnonvarakeskus

8.55 Kysymyksiä

9.00 Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME),
projektipäällikkö Raisa Leppänen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

9.05 Peltomaan älykkäät vesienhallinta pilotit (PeltoSäätö),
projektityöntekijä Essi Saarinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja tohtorikoulutettava Jyrki Savela, Oulun yliopisto

9.10 Maatalousmaiden turvetieto (MaaTu),
johtava tutkija Tapio Salo, Luonnonvarakeskus

9.15 Kysymyksiä

9.20 Maaperäpilotti,
apulaistutkimusprofessori Maarit Middleton, Geologian tutkimuskeskus

9.25 Laserperusteinen maaperän hiilivaraston nopea määritys (Hiili-Laser),
postdoc-tutkija Jan Viljanen, Tampereen yliopisto

9:30 Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla (VesiHiisi),
tutkija Merja Myllys, Luonnonvarakeskus

9:35 Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa (Tuima),
tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus

9:40 Kysymyksiä ja keskustelua

9:55 Loppusanat
johtava asiantuntija Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö


TILAISUUDEN ESITYKSET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt