Hyppää sisältöön
Media

Poikkeusoloihin väliaikaisia menettelyjä: Joustoja hallinnonalan tukiin, kokouskäytäntöihin, kalatalousalueiden suunnitelmiin ja metsästyslupiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2020 15.39
Tiedote

Presidentti on vahvistanut tänään lakimuutokset, jotka maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut koronavirusepidemian Suomessa aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Muutokset koskevat useita hallinnonalan tukia ja toimintoja.

Koronavirusepidemian vuoksi väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskevat lait on hyväksytty eduskunnassa ja presidentti on tänään ne vahvistanut.

Menettelymuutokset koskevat maa- ja porotalouden investointitukia sekä eräitä maaseudun kehittämisen (hanke- ja yritysrahoitus) tukia. Lakimuutosten jälkeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää joustavammin lisäaikaa tuen kohteena oleviin toimenpiteisiin ja tukieriä voidaan maksaa nopeutetusti.

Myös taimikon ja nuoren metsän hoitoon liittyvien töiden toteutukselle voidaan Suomen metsäkeskuksen päätöksellä myöntää jatkoaikaa. Kalatalousyritysten investointitukea voidaan poikkeuksellisesti maksaa ennakkoon.

Tukimenettelyjä koskevat muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitetun osakaskunnan kokouksen sekä poronhoitolaissa tarkoitettujen paliskunnan, paliskunnan hallituksen ja paliskuntain yhdistyksen kokousten pitämisestä etäkokouksena säädetään väliaikaisella lailla. Sääntömääräisiä kokouksia saadaan myös tarvittaessa siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Kokousjärjestelyjä koskevat muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Kiinteistötoimitusasioissa luovutaan väliaikaisesti henkilökohtaisen läsnäolon tai asiamiehen läsnäolon velvoitteesta toimituskokouksissa. Toimituskokouksiin on mahdollista osallistua sähköisesti. Selkeissä yksinkertaisissa tapauksissa on mahdollista käyttää kirjallista menettelyä. Laki on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Kalatalousalueiden ensimmäisen käyttö- ja hoitosuunnitelman esittämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella siten, että kolmen vuoden määräaika päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Ehdotettu laki on näin ollen voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Metsästyslaissa esitetään jatkettavaksi 1.1.2017–31.7.2018 suoritetusta ampumakokeesta annetun ampumakoetodistuksen voimassaoloa heinäkuun 2021 loppuun ilman ampumakokeen uutta suorittamista. Muutoksella pyritään ennakoimaan, etteivät koronatilanteen vuoksi pitämättä jäävät ampukokeet vaikeuta metsästäjien osallistumista hirvieläinkantojen säätelyyn syksyn metsästyskaudella. Laki on voimassa 31.7.2021 saakka.

Lait tulevat voimaan 4.5.2020. Valmisteluvaiheessa sidosryhmiltä pyydettiin lausuntoja.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa joustavuuden merkitystä tilanteessa.

– Koronaepidemia vaikuttaa monin eri tavoin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arkeen. Poikkeuksellisilla lakimuutoksilla halutaan antaa tilanteen vaatimaa joustavuutta kentälle, Leppä sanoo.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 02951 62448, etunimi.sukunimi@mmm.fi
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi
ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkit:
Hallituksen esitys valtioneuvoston hankeikkunassa