Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Turvataan arjen jatkuminen ruuantuotannossa

Jaana Husu-Kallio Jari Leppä Julkaisupäivä 18.3.2020 12.15 Blogit

Hallituksen eduskunnalle antama asetusesitys valmiuslain käyttöönottamiseksi ei suoraan kosketa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa. Oma substanssilainsäädäntömme on sangen kattava ja se mahdollistaa myös hallinnonalan toiminnan poikkeusoloissa. Lainsäädännön antamat valtuudet eläin- ja kasvitautien hävittämiseksi mahdollistavat tehokkaat toimenpiteet käytännössä kaikissa olosuhteissa. Myös elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi lainsäädäntö antaa viranomaiselle valtuudet tuotteiden markkinoilta tapahtuvasta takaisinvedosta aina laitosten sulkemiseen ja tuotteiden myyntikieltoon asti.

Valmiuslain käyttöönoton tavoitteena on kansalaisten terveyden turvaaminen pandemiatilanteessa. Se kohdistuu siten myös maa- ja metsätalousministeriön moninaiseen tehtäväkenttään. Huoltovarmuuden kannalta keskiössä on elintarviketuotanto. Siksi on itsestään selvää, että elintarvikehuolto alkutuotannosta kauppoihin ja erilaisiin ruokapalveluihin kuuluvat kriittisiin toimintoihin. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta työ koko elintarvikeketjussa jatkuu. Siksi näissä töissä olevien äitien ja isien alakouluikäisille lapsille järjestetään tarvittaessa esiopetus ja peruskoulun 1–3 luokkien opetus keskitetysti yhdessä muiden vastaavissa tehtävissä olevien vanhempien lasten kanssa.

Kyse on siis esimerkiksi maidontuottajista, kalastajista, elintarviketeollisuuden työntekijöistä ja jakeluautojen kuljettajista. Samoihin kriittisiin tehtäviin kuuluvat myös eläinlääkäripalvelut sekä muu kunnallinen ja alueellinen ympäristöterveydenhuolto sekä Ruokaviraston laboratoriotoiminta. Näin keväällä korostuvat myös toimenpiteet tulvasuojelussa. Elintarvikehuollon rinnalla on itsestään selvää, että myös vesihuollon toimivuus on taattava kaikissa tilanteissa.  Vesilaitosten häiriötön toiminta on riippuvainen ammattitaitoisesta henkilökunnasta.

Olemme hyvin tietoisia, että sekä monilla maatiloilla, että muissa alkutuotannon yrityksissä tarvitaan ulkopuolista työvoimaa. Kotimaisen työvoiman saatavuus on monella paikkakunnalla ollut ongelmallista ja työhön on palkattu ulkomaisia työntekijöitä. Tämänhetkisessä tilanteessa lisääntynyt huoli työntekijöiden saatavuudesta on ymmärrettävää. Selvitämme muiden ministeriöiden kanssa mahdollisuudet näiden työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi. Samalla otetaan huomioon koronaviruksen aiheuttamat riskit ja niihin liittyvät rajoitukset. Eläimet on hoidettava joka päivä ja tulevan satokauden työt on pystyttävä hoitamaan tänäkin vuonna.

Viime päivien aikana on ollut erityisen mukavaa nähdä lukuisia viestejä suomalaisilta maatiloilta, joissa arjen työt jatkuvat. Kevät on lukuisten uusien vasikoiden, karitsoiden, kilien ja varsojen syntymän aikaa. Osasta niistä kasvaa tulevia satatonnareita ja huippuravureita omistajiensa, kuluttajien ja harrastajien iloksi. Onkin tärkeää jatkaa sitä hyvää arkea ja näin varmistaa kotimaisen ruuan riittävyys. Ministeriössä ja koko hallinnonalalla teemme oman osuutemme, jotta se arki olisi mahdollisimman hyvää kaikille.

Kuluttajat voivat turvallisin mielin hankkia oman arkensa elintarvikkeet kuten ennenkin pitäen kuitenkin ns. turvavälin muihin asiakkaisiin. Tämä koskee päivittäistavarakauppojen asiakkaita sekä Reko-rinkejä ja muuta suoramyyntiä.
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.