FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (998/2017) muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.5.2023

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Juha Keski-Koukkari, p. 0295 162 196
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 0295 162 182 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Lausunnot viimeistään: 12.6.2023

Lisätietoja:
asiantuntija Ida Anomaa
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaluonnoksesta
Itämeren hylkeiden kannanhoitosuunnitelma LUONNOS

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista

Lausunnot viimeistään: 7.7.2023

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 02951 62026, (11.5.-22.6.) ja
erityisasiantuntija Petriina Wäre (oikeudelliset kysymykset), p. 0295 16 2115, (11.5.-30.6.) 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

Lausunnot viimeistään 23.5.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 162 416
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies, p 0295 162 488 (oikeudelliset kysymykset)

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

Asetusluonnos maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.5.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Muistio  valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Lausunnot viimeistään: 12.6.2023

Lisätietoja:
asiantuntija Ida Anomaa
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma LUONNOS
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä vuonna 2023

Lausunnot viimeistään: 9.5.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi

Lausunnot: 15.5.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petri Koskela, p. 0295 162 382,
erityisasiantuntija Ilona Rauhanen (oikeudelliset kysymykset), p. 0295 162 134,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kasvilajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 24.5.2023 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 0295 16 2070, kati.lassi@gov.fi ja
erityisasiantuntija Petriina Wäre (oikeudelliset kysymykset), p. 0295 16 2115, petriina.ware@gov.fi  

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 15.5.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2023
Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2023
Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2023
 

***

Lausuntopyyntö työryhmän esityksestä metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaksi

Lausunnot viimeistään 17.5.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, sanna.paanukoski@gov.fi, p. 0295
162 449

***

Lausuntopyyntö vesiviljelypitopaikkojen hyväksymisestä ja eläinterveyttä koskevista vaatimuksista maan sisäisissä vesieläinten siirroissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.5.2023 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361, kajsa.hakulin@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö työryhmän esityksestä kalastusmatkailun kehittämisohjelmaksi

Lausunnot viimeistään 19.5.2023

Lisätietoja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. +358 295 162 404 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö työryhmän esityksestä kalastusmatkailun kehittämisohjelmaksi

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta koulujakelustrategiaksi

Lausunnot viimeistään 21.4.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Milja Keskinen, p. +358 295 162 255
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. +358 295 162 416
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta koulujakelustrategiaksi
Luonnos koulujakelustrategiaksi
Commission NOTE: Template school scheme strategy2023

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kyttyrälohen pyytämiseen liittyvästä ilmoituksesta ja raportoinnista vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 26.4.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kyttyrälohen pyytämiseen liittyvästä ilmoituksesta ja raportoinnista vuonna 2023

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kyttyrälohen pyytämiseen liittyvästä ilmoituksesta ja raportoinnista vuonna 2023

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kyttyrälohen pyytämiseen liittyvästä ilmoituksesta ja raportoinnista vuonna 2023

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kyttyrälohen pyytämiseen liittyvästä ilmoituksesta ja raportoinnista vuonna 2023 (pohjoissaamenkielinen käännös)
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023 

Lausunnot viimeistään 26.4.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023 (pohjoissaamenkielinen käännös)
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 3.5.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta
ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 3.5.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta
ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta
ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta
ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.5.2023

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Sanna Koljonen, puh. 0295 16 2048
Ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 16 2259
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 
 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
 

* * *

Lausuntopyyntö karhukiintiöstä metsästysvuodelle 2023-2024

Lausunnot viimeistään 21.4.2023

Lisätietoja
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040-733 6229

Lausuntopyyntö karhukiintiöstä metsästysvuodelle 2023-2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023—2024

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.4.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Asetusluonnos eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö b ja c luokan eläintautien vastustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 20.4.2023

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361, kajsa.hakulin@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Lausunnot viimeistään 24.3.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi


Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Lausuntopyyntö

Muistio

Asetusluonnos

FI-NO pöytäkirjaluonnos

Pöytäkirjan liite

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 14.4.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02 951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Asetusluonnos poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

* * *
Lausuntopyyntö hedelmäkasvien ja koristekasvien taimiaineistoja koskevia
maa- ja metsätalousministeriön asetuksia (399/2020; 398/2020 ja 396/2020)
muuttavista asetuksista

Lausunnot viimeistään: 19.4.2023

Lisätietoja
Johanna Nykyri, p. 02951 624 52
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *