Vireyttä seniorivuosiin – verkkolähetys ikääntyneiden ruokasuosituksen julkistamistilaisuudesta

Tiistai 31.3.2020 klo 09.00 –  11.30

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Uusi ikääntyneiden ruokasuositus on tarkoitettu valtakunnalliseksi laatusuositukseksi, jolla määritetään, miten tuetaan iäkkäiden ravitsemusta ja järjestetään laadukkaat ruokapalvelut, jotka pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin ja edistävät yhdessä syömistä.

Uusi ikääntyneiden ruokasuositus on tarkoitettu valtakunnalliseksi laatusuositukseksi, jolla määritetään, miten tuetaan iäkkäiden ravitsemusta ja järjestetään laadukkaat ruokapalvelut, jotka pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin ja edistävät yhdessä syömistä.

Ruokasuosituksen keskeisimpänä tavoitteena on turvata ikääntyvien hyvää ravitsemustilaa ja edistää sosiaalista hyvinvointia ja pitää siten osaltaan yllä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja ehkäistä kunnon varhaista heikkenemistä. Julkaisu sisältää suositukset terveyttä edistävästä ruokavaliosta ja sairauksien ennaltaehkäisystä eläkeikää lähestyttäessä ja eläkeiässä.

Suositus antaa ohjeet hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseen, iäkkäiden ravitsemustilan määrittämiseen ja seurantaan sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen. Julkaisussa kerrotaan ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja kuvataan hyviä käytäntöjä huomioitavaksi palvelujen kehittämisessä. Suositukseen kirjatut laatukriteerit ja seurantaindikaattorit on tarkoitettu oma- ja viranomaisvalvontaan sekä alueelliseen ja valtakunnalliseen seurantaan ja vaikutusten arviointiin.  

Uusi suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille.

Suosituksen laatimisesta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Suosituksen julkaisevat yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Korona-virusepidemian vuoksi tilaisuutta voi seurata ainoastaan verkkolähetyksen kautta, linkki lähetykseen on http://videonet.fi/vrn/20200331

Tervetuloa kuulemaan lisää suosituksesta!

Sebastian Hielm, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pj.
Ursula Schwab, asiantuntijatyöryhmän pj.

Lisätietoja:
Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi
puh 050 409 9860

Susanna Raulio, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, etunimi.sukunimi(at)thl.fi
puh. 029 524 8574

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yritykset, järjestöt ja yhteisöt