Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Ehdollisuus ja ekojärjestelmä vahvistavat maatalouspolitiikan ympäristövaikuttavuutta

Pia Lehmusvuori Julkaisupäivä 7.6.2021 11.25 Blogit MMM

Parhaillaan uudistetaan EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP). EU-asetusten päälinjoista pyritään pääsemään sopuun jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission kesken kesäkuun lopussa. 
CAP-uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa CAP:n ympäristö- ja ilmastovaikuttavuutta. Keinoina tähän ovat mm. ehdollisuus ja ekojärjestelmä. Ne ovat osa CAP:n ilmasto- ja ympäristötoimien kokonaisuutta, jota EU-keskusteluissa kutsutaan vihreäksi arkkitehtuuriksi. Tähän kuuluvat myös maatalouden ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus ja ympäristöinvestointien tukeminen sekä mm. maatilojen neuvontapalvelut ja erilaiset kehittämishankkeet.

Mitä tarkoittaa ehdollisuus? Entä mikä on ekojärjestelmä? Mistä tällaiset termit tulevat?

Ehdollisuus ja ekojärjestelmä ovat käännöksiä EU-asetusluonnoksista. Termit eivät suomen kielen näkövinkkelistä ole hyviä. Näitä kuitenkin käytetään, jotta Suomessa asiasta puhuttaessa yhteys EU-termistöön säilyy. 

Ehdollisuuden järjestelmä korvaa nykyisen täydentävien ehtojen järjestelmän. Se koostuu edelleen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (GAEC) sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista (SMR), jotka ovat ympäristöä, kansanterveyttä, kasvien terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevia EU-säädösten vaatimuksia. Ehdollisuuden noudattaminen on EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja osarahoittamien maaseudun kehittämisen viljelijäkorvausten täysimääräisen saamisen ehtona.

Ehdollisuuteen kuuluu sekä nykyisiä täydentävien ehtojen että viherryttämistuen vaatimuksia, osin ennallaan, osin muutettuna. Siihen sisältyy myös muutamia uusia ympäristö- ja ilmastovaatimuksia, kuten turvemaiden GAEC-vaatimus ja torjunta-ainedirektiiviä koskevat SMR-vaatimukset. GAEC-vaatimusten sisältö määritellään kansallisesti EU-asetuksen antamissa puitteissa. SMR-vaatimukset kuuluvat ehdollisuuteen suoraan sellaisina kuin ne on toimeenpantu EU:n tai kansallisessa lainsäädännössä. 

Ekojärjestelmä on uusi suoriin tukiin eli EU:n kokonaan rahoittamiin tukiin kuuluva ympäristö- ja ilmastotukijärjestelmä. Ekojärjestelmän toimenpiteisiin osallistuminen on viljelijöille vapaaehtoista.  Ekojärjestelmän tarkoituksena on lisätä CAP:n myönteisiä ympäristövaikutuksia ja parantaa CAP:n ympäristö- ja ilmastotoimien tuloksellisuutta. Siihen siirretään osa jäsenmaan suorista tuista. Se, kuinka paljon, on EU-neuvotteluissa edelleen avoinna. 

Suomessa ekojärjestelmään on suunniteltu seuraavia toimenpiteitä: talviaikainen kasvipeite, luonnonhoito- ja viherlannoitusnurmet sekä monimuotoisuuskasvit kuten pölyttäjä-, maisema- ja riistakasvit. Vastaavan tapaisia toimenpiteitä tuetaan nykyisin maatalouden ympäristökorvauksessa. 

EU-asetusten perusteella asetettavat ehdollisuuden vaatimukset ja ekojärjestelmän toimien sisältö kuvataan kansallisessa CAP-suunnitelmassa. Muun muassa suunnitelman ympäristö- ja ilmastotoimien kokonaisuutta esitellään maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä tilaisuudessa 17.6. (Ilmoittautumislinkki). CAP-suunnitelman luonnosta on mahdollista kommentoida kesällä ja alkusyksystä.

Syksyllä CAP-suunnitelmaa kehitetään saatujen lausuntojen perusteella. Se on tarkoitus toimittaa valtioneuvostolle ja EU:n komissiolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 alkupuolella. Samaan aikaan valmistellaan kansallisia säädöksiä. Uudistus tulee voimaan vuonna 2023.

 Kirjoittaja työskentelee neuvottelevana virkamiehenä maa- ja metsätalousministeriössä.
 

Lainsäädäntö MMM Pia Lehmusvuori Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.