FI SV EN

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Maa- ja metsätalousministeriö ja ministeriön hallinnonalan virastot seuraavat tiivisti koronavirustilannetta. Ministeriöllä ja virastoilla on valmius reagoida nopeasti, mikäli tilanne näin vaatii esimerkiksi elintarvike- tai vesihuollossa.

Maa- ja metsätalousministeriön kausityöohjeet poistuvat käytöstä

Maa- ja metsätalousministeriön 1.3.2022 antamaa ohjetta ”Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo -ohjeistus työnantajille” ei ole enää 1.7.2022 lähtien tarpeen noudattaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronaan liittyvät hygieniaohjeet, joita sen sijaan on noudatettava.

THL:n uutinen hygieniaohjeiden päivityksestä 30.6.2022

Lisäksi Suomen ulkorajaliikenteessä ei ole enää koronarajoituksia 1.7.2022 alkaen (Rajavartiolaitoksen tiedote 20.6.2022). Lomaketta työntekijän maahantulon välttämättömyydestä ei ole enää tarpeen täyttää alkutuotannon kausityöntekijän maahan saapumisen yhteydessä. 

Katso myös

Elintarviketurvallisuudesta huolehdittava ruoan noutomyynnissä ja kuljetuksessa

Ruokavirasto muistuttaa antamassaan ohjeistuksessa erityisesti siitä, että ruoan myynnissä ja kuljetuksessa on huolehdittava elintarvikkeiden turvallisuudesta ja kuluttajan riittävästä tiedonsaannista.

Ruokavirasto ohjeistaa toimia ruokaketjun toiminnan varmistamiseksi

Korona-epidemian vuoksi syntyneiden poikkeusolojen vuoksi annettu ohjeistus koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvintuotannon, maaseudun kehittämistukien ja maataloustukien valvontaa. Tarkoituksena on turvata toimintojen jatkuvuus.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Erityisesti maatiloille kohdistuvia käyntejä rajoitetaan. Tarkastustoiminnassa suositaan asiakirjatarkastuksia tai etäyhteyksien käyttöä silloin, kun se on mahdollista.

Maanmittauslaitos ja Suomen metsäkeskus

Tarkista aukiolotiedot: Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun aukiolotiedot ja palvelupisteiden käyntiosoitteet

Katso myös: Lisätietoja poikkeuskäytänteistä

Metsäkeskuksen koronaohjeet: Metsäkeskuksen verkkosivut.

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy mm. oheisista linkeistä:

Katso myös

Sivua täydennetään tarvittaessa.

MMM:n tiedotteita ja uutisia koronaviruksesta

Blogi: Talouselämää koronan varjossa

MMM
Uutinen 11.5.2020 12.04