FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2022-2023

Lausunnot viimeistään 18.8.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen p. 029 516 2338
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2022-2023

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022–2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022–2023

Muistion liite: Suomen riistakeskuksen esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi
metsästysvuonna 2022–2023

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

Lausunnot viimeistään 29.7.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

Asetusluonnos eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeistä pidettävästä lääkekirjanpidosta

Lausunnot viimeistään 31.8.2022

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Nina Kaario (p. 0505736309), nina.kaario@gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius (p. 0295162244), johanna.wallius@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Marita Aalto (p. 0295162445), marita.aalto@mmm.fi
Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen (p. 0295162478), hannu.miettinen@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Lausunnot viimeistään: 9.9.2022

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 0295 16 2235, sähköposti: katri.m.aho@gov.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTETUSTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lausunnot viimeistään: 12.9.2022

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään: 22.7.2022 klo 16.15

Lisätietoja:
asiantuntija Aleksi Nurmi p. 0295 162 136
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Muistioluonnos: Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

***
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä
maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa

Lausunnot viimeistään: 26.8.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 0295 16 2026 (11.-13.7. ja 10.-26.8.)
erityisasiantuntija Antti Unnaslahti, p. 0295 162 426 (9.8.-26.8.)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusehdotuksista elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamiseksi ja elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 31.8.2022: kirjaamo.mmm@gov.fi.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen (poissa 11.7.–14.8.2022)
Erityisasiantuntija Maaria Hackzell (poissa 15.7.2022 ja 1.–21.8.2022)
etunimi.sukunimi@gov.fi, puhelinvaihde 09-16001

Lausuntopyyntö

Asetusehdotus elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamiseksi

Asetusehdotus elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamiseksi

Muistio asetusehdotuksesta elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamiseksi

Muistio asetusehdotuksesta elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamiseksi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Lausunnot viimeistään 5.8.2022

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori p. 02951 62016
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen p. 02951 62411
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Muistio: Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista muuttamisesta

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
 
Lausunnot viimeistään: 5.8.2022
 
Lisätietoja:
metsäneuvos Niina Riissanen (29.7-5.8.2022), p. 0295 16 2339
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (2.8-5.8.2022), p. 0295 16 2451 (oikeudelliset asiat)
erityisasiantuntija Antti Leinonen (25.7-5.8.2022), p. 0295 16 2137
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Lausuntopyyntö
Hallituksen esitys 
 

***

Lausuntopyyntö euroopanmajavakiintiöksi metsästysvuosille 2022-2024

Lausunnot viimeistään 25.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Muistio: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2022–2024

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisessta
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansalli-sesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
 

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 16 2052, (21-23.6.2022 ja 25.7.2022-)
neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, puh. 0295 16 2264, (27.6.-1.7.2022)
neuvotteleva virkamies Leena Anttila, puh. 0295 162240, (4-22.7.2022)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset, ruotsinkielinen käännös

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 1.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023


Lausunnot viimeistään 20.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023

Muistioehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2023

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2023

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2023

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään: 12.8.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 0295 16 2235, sähköposti: etunimi.m.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.7.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (18.7 alkaen), p. 0295 16 2153
Neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki (15.6–15.7), p. 0295 16 2437
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 22.7.2022

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
hankepäällikkö Paavo Häikiö, p. 02951 62009
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 20.7.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies, p. 02951 62488,
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta 
kaupallisissa kuljetuksissa
 

Lausunnot viimeistään: 8.8.2022
 

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 02951 62436, susanna.ahlstrom@gov.fi ja 
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 02951 62182, kirsti.huovinen@gov.fi 

* * *